[233] Resultaat(en) gevonden voor

&nbps;
&nbps;
 • FoodUp! Brabant: terugblik 2016, ambities 2017

  In 2016 zijn we, het team van FoodUp! Brabant, gestart met het bouwen aan een netwerk van mensen die willen werken aan gezond, eerlijk en lekker voedsel. Sinds maart is onze site live en kun je ons volgen op Twitter en Facebook. We blikken nu terug en kijken vooruit.

 • Opinie: Pijn op weg naar Beter Leven

  Op zijn minst opmerkelijk is het wanneer je je eigen feest van een rouwrandje voorziet. Toch gebeurde dat tijdens het 10-jarig jubileum van het Beter Leven Keurmerk en het Volwaard-scharrelvleesconcept, donderdag 13 juli op een boerenerf in het Brabantse Reusel.

 • ‘Blijven aanhaken op initiatieven waar energie op zit’

  Het was een mooi jaar, 2018, zegt coördinator van FoodUp! Brabant Tineke Laarhoven, terugblikkend. ‘Opnieuw bleek hoe belangrijk het is om aan te haken op initiatieven waar energie op zit.’ Voor dit jaar is een van de centrale punten de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen.

 • Weer vijf voedselbossen erbij in Brabant

  Brabant krijgt er dit najaar weer vijf voedselbossen bij, totaal 7,3 hectare, met ieder een eigen signatuur. Daarbij komt aandacht voor de ontwikkeling van de bossen en voor communicatie. Dat is afgesproken in het koepelplan Voedselbossen. De komende maanden worden de plannen nader uitgewerkt en definitief gemaakt.

 • Transitie-ambitie: Michiel Visser

  In deze serie vertellen deelnemers aan de FoodUp! Transitie Tafel over hun dromen en ambities. In deel 7: Michiel Visser.

 • Nieuw concept voor bedrijf met oude rassen: SMAAKSTAAT

  De Walnoothoeve(n) in Halderberge kan dankzij de prijsvraag Brood en Spelen een nieuw concept voor een klein bedrijf met unieke oude rassen gaan uitwerken, onder de noemer SMAAKSTAAT. Dat schenkt ook aandacht aan een ander regime van regelgeving, omdat die onevenredig zwaar drukt op dit soort kleine, gespecialiseerde bedrijven.

 • Ontspannen ontmoeting tussen boer en burger

  Op 6 december gingen landbouworganisatie ZLTO en milieufederatie BMF samen uit eten. Het ‘Menu van Morgen’ werd geserveerd. Hoe een onconventionele samenwerking, mede-geïnitieerd door FoodUp!, kan leiden tot een ontspannen ontmoeting tussen 100 boeren en burgers.

 • HAS-studenten buigen zich over doorontwikkeling Frietje Precies

  Kunnen jullie als vervolg op Frietje Precies nog andere producten bedenken die passen bij strokenteelt en het zo bekender maken? Dit vraagstuk van FoodUp! Brabant was een van de onderwerpen waarmee groepen derdejaars HAS-studenten aan de slag gingen bij de minor Wereldwijde voedseldialoog.

 • Ook varkens gaan apart poepen en plassen voor het milieu

  In de biologische varkensstal van Kees Scheepens in Oirschot plassen en poepen enkele biggen sinds kort in aparte hokjes. Dat brengt de ammoniakuitstoot terug naar bijna nul en de urine is direct bruikbaar als vervanger van kunstmest. Kees wordt bij de ontwikkeling gesteund door de Landbouw Innovatie Campus van FoodUp! Brabant.

 • Voor duurzamer voedselsysteem moet hele keten in beweging komen

  De druk van ons voedselsysteem op de leefomgeving kan dalen door duurzamer te eten, minder voedsel te verspillen en efficiëntere en zorgvuldiger productie. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in haar rapport 'Dagelijkse kost'. De partijen in de keten hebben elkaar daarbij nodig.

 • Succesvol natuurinclusief boeren

  Mede-eigenaar zijn van een boerderij en grip hebben op je eigen voedsel. Dat zijn vaak de drijfveren om samen met boeren een coöperatie te starten. Organisatieadviesbureau Frans Verouden deed onderzoek bij vier initiatieven naar succesvolle samenwerking tussen boeren, initiatiefnemers, omwonenden en de provincie. Hoe krijg je iets van de grond?

 • Voedselbos ontwerpen in nieuwe cursus

  Hoe ontwerp je een voedselbos? Dat is de vraag die centraal komt te staan in een nieuwe cursus van FoodUp! Brabant en de Brabantse Milieufederatie. De cursus is een vervolg op de succesvolle introductiecursus voedselbossen.

 • Jonge ondernemer verduurzaamt varkenshouderij met ‘Dreug(e)’ worst

  Varkenshouders willen verduurzamen maar zolang wij de laagste prijs betalen kunnen ze geen kant op. HAS-student Ivo van Dijk maakt van ‘oude’ zeugen smakelijke droge worst. Een restproduct krijgt meerwaarde. Met de meerprijs kan de boer verduurzamen. ‘Ik wil varkensboeren een beter imago geven. Omdat ze het verdienen.’

 • Ambachtelijk product in een fastfood-concept

  Aardbeien die je in de supermarkt koopt worden onrijp geplukt. Echt volzoet zullen ze dan nooit meer worden. Jan en Birgitte van den Elzen vinden dat jammer en verkopen zoveel mogelijk aardbeien aan huis. Dit voorjaar openden ze een aardbeien drive-in. Het loopt als een speer.

 • Het ei van Columbus: kippen als onkruidbestrijder

  Kees van Iersel wil kippen gaan houden, als onkruidbestrijders in zijn boomkwekerij. Een fikse besparing in de kosten, want het kost nogal wat, aan mankracht en bestrijdingsmiddelen, om 160 hectare onkruidvrij te houden. Het is een mooi voorbeeld van het opnieuw bij elkaar brengen van agrarische functies met veel baten.