Beter leren in het groen

Organisator:
Provincie Noord-Brabant en IVN Brabant
Locatie:
Tilburg
Datum:
2018-01-17

Een gezonde groene (school)omgeving verbetert het leer- en concentratievermogen van kinderen, is gezonder, nodigt uit tot meer bewegen, maakt kinderen rustiger en vermindert pestgedrag. Steeds meer scholen en gemeenten zijn actief om tegels op het schoolplein te vervangen door een groene oase van (fruit)bomen, bosjes en struiken, een moestuin, water en andere natuurlijke en avontuurlijke elementen. De provincie Noord-Brabant start in het voorjaar van 2018 met een programma om hen daarbij te ondersteunen.

Tijdens de bijeenkomst ‘Beter leren in het groen’ wordt ingegaan op een gezonde groene schoolomgeving en de wijze waarop je natuur en groen kunt gebruiken in het onderwijs. De bijeenkomst is voor vertegenwoordigers van scholen, gemeenten, waterschappen en instellingen die scholen hierbij kunnen helpen. Er zijn workshops over buitenlessen, natuurbeleving, het educatief benutten van de groene omgeving, een stappenplan voor het realiseren van een gezond en groen schoolplein en samenwerking met ouders en de buurt. Ook is er aandacht voor de vraag hoe het schoolplein kan bijdragen aan klimaatadaptatie (opvang regenwater en verkoeling door groen) en meer sociale cohesie in de buurt. Ambities waar gemeente en waterschap zich voor inzetten.

Onder andere Jong Leren Eten verzorgt een workshop.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website van IVN >