Community-bijeenkomst Natuurlijk Boeren

Organisator:
Natuurlijk Boeren
Locatie:
HAS, Den Bosch
Datum:
2017-06-28

Hoe kom ik een stap verder bij het omschakelen naar een Natuurlijk Boeren-bedrijfsmodel? Hoe benader ik de korte keten-markt? En wat is een gezond extensief roterend systeem? Daarover hoor je tijdens de bijeenkomst op 28 juni.

Programma

10:30 uur inloop en bijpraten met koffie
11:00 – 12:15 Welkom en presentaties, plenair:

  • Hoe schakel ik om naar Natuurlijk Boeren? O.a. maatregelen en succes- en faalfactoren.
  • Effecten van een extensief roterend systeem, met o.a. Joshua Wersch en Bodempaspoort.
  • Gepaste marktbenaderingen o.b.v. enquête klantwaarden, koopgewoonten, betalingsbereidheid.
  • Marktmonitor Korte marktketens, wat kun je hier mee?

12:15 – 13:15 lunch
13:15 – 15:15 Werksessie; u kiest voor groep Omschakeling & Effectmonitoring OF voor groep Markt

  • discussie en uitleg opdracht,
  • uitwerken opdracht in kleine groepen; nieuwe stap in je omschakeling,

of marktbenadering

  • terugkoppeling bevindingen,
  • behoeften voor vervolg.

15:15 – 15:30 slotwoorden en daarna … borrel!

Aanmelden via: natuurlijkboeren@has.nl

Kijk ook op de projectpagina van Natuurlijk Boeren >