Food Future Event

Organisator:
VMT, vakmedium voor de foodprofessional
Locatie:
Congrescentrum 1931, Den Bosch
Datum:
2017-03-23

Tijdens het Food Future Event krijg je in één dag een update van de laatste ontwikkelingen op het gebied van productintegriteit, productontwikkeling, voedselveiligheid, en ondernemerschap in food.

Tijdens een plenair ochtendprogramma geven vier (internationale) sprekers uit industrie en retail hun visie op bovengenoemde thema’s. Het middagprogramma zal bestaan uit vier parallelle sessies.

Dit jaar wordt ook de Jaarprijs Goede Voeding 2017 tijdens het Food Future Event uitgereikt aan een voedingsmiddelenbedrijf dat aantoonbaar bijdraagt aan een gezonder voedingspatroon.

Programma parallelle sessies

De parallelle sessies gaan over:

 • Productintegriteit
  2017 wordt HET jaar van de productintegriteit. Transparantie in de keten en traceerbaarheid door de hele keten heen zijn daarbij een voorwaarde. Data moet kloppen, maar zijn nog onvoldoende betrouwbaar. Welke initiatieven zijn gaande en in hoeverre kunnen deze zorgen voor noodzakelijke verbeteringen waardoor fabrikant, retail en consument ontvangen wat zij hopen te krijgen?
 • Productontwikkeling
  Een clean label staat al jaren hoog op de agenda van voedingsmiddelenproducenten. Daarnaast moeten producten zo gezond mogelijk zijn zonder aan smaak in te boeten. Welke obstakels komen producenten tegen bij de ontwikkeling van producten met minder suiker, zout of vet? In deze sessie vertellen producenten welke technologische problemen zij tegenkwamen en hoe ze deze hebben opgelost. In deze sessie ook aandacht voor de Jaarprijs Goede Voeding 2017 van Voeding Nu, zusterblad van VMT. Zie ook www.jaarprijsgoedevoeding.nl.
 • Voedselveiligheid
  Fraude bedreigt de voedselveiligheid en hun consumentenvertrouwen meer dan ooit. Retailers nemen passende maatregelen door hun standaarden aan te passen. Fabrikanten zoeken naar de beste aanpak om fraude te voorkomen. Belangrijke stappen zullen (inter)nationaal in 2017 worden gezet. WELKE? En hoe kan de voedingsmiddelenketen hierop inspelen?
 • Ondernemerschap food
  Steeds vaker zijn het nieuwe veelbelovende start-ups in de foodsector die met eigen innovaties komen. Gevestigde fabrikanten houden nieuwe partijen scherp in de gaten om nergens de boot te missen of juist met deze nieuwe partijen samen te werken. Wat kan de foodwereld leren van start-ups? En hoe belangrijk zijn ze voor het innovatieve klimaat in de foodsector?

Voor wie?

Deze bijeenkomst is bestemd voor elke vakprofessional in de voedingsmiddelenindustrie. Primair richt het Food Future Event zich op de directie van voedingsmiddelenbedrijven, kwaliteitsmanagement en overig management. Verder richt het event zich op productontwikkelaars en andere medewerkers van voedingsmiddelenbedrijven.

Prijs: €595,-
VMT/Voeding Nu-abonnees betalen € 495,- Wie inschrijft voor 1 maart krijgt € 100,- vroegboekkorting.

Lees meer op vmt.nl >