Inaugurele rede Dr. Ir. Joost van den Borne

Organisator:
HAS Hogeschool
Locatie:
HAS Hogeschool, 's-Hertogenbosch
Datum:
2020-01-16

In het lectoraat Healthy Farming wordt gewerkt aan gezonde dieren, veilig voedsel en een gezonde werk- en leefomgeving. Op donderdag 16 januari is de inaugurele rede met Joost van den Borne, Lector Healthy Farming.

Een gezonde veehouderij: haute cuisine of dagelijkse kost?

Op een maatschappelijk geaccepteerde én economische wijze productiedieren houden, dat klinkt misschien als een utopie. Zeker gezien de krantenkoppen, tv-reportages en tweets waarin de sector wordt gepositioneerd als veroorzaker van diverse problemen. De Nederlandse veehouderij staat internationaal echter bekend als hoogwaardig en innovatief, en is het schoolvoorbeeld voor succesvolle reductie van antibioticagebruik en verbeteringen in dierenwelzijn.

Voor kringlooplandbouw is de veehouderij een belangrijk deel van de oplossing, maar aandacht voor dier- en volksgezondheid is hierbij cruciaal. In het lectoraat Healthy Farming wordt gewerkt aan gezonde dieren, veilig voedsel en een gezonde werk- en leefomgeving.

Op donderdag 16 januari 2020 wordt dieper op dit thema in gegaan met de lectoraatsrede van Joost van den Borne, Lector Healthy Farming bij HAS Hogeschool, projecten van studenten en toelichting van experts in de agrifoodketen.

Programma

15.00 uur  Ontvangst

15.30 uur  Opening door Erwin van Geenen, College van Bestuur

15.40 uur  Inaugurele rede door Dr. Ir. Joost van den Borne, met intermezzo’s met studenten en experts

16.30 uur  Netwerkborrel

Aanmelden

 

Op 16 januari is om 14.00 uur tevens de opening van het Datalab Agrifood bij Avans Hogeschool in ‘s-Hertogenbosch. HAS Hogeschool is hier nauw bij betrokken.