Kennisdag Agrifood meets Geo

Organisator:
De Zuidelijke Land & Tuinbouw Organisatie (ZLTO), HAS Hogeschool en Ruimteschepper
Locatie:
ZLTO | HAS Hogeschool, AgrifoodPlaza, Onderwijsboulevard 225, 5223 DE in ‘s-Hertogenbosch
Datum:
2017-09-14

Benieuwd naar visies, beleid & innovaties in de agrifoodsector en het enorme belang van geo-informatie daarbij? Kom luisteren, leren, ontmoeten en vooral bijdragen aan deze kennis- & netwerkdag.

Het doel is te komen tot nieuwe inzichten en oplossingen die bijdragen aan het verduurzamen van het voedselsysteem. Onderwijs en onderzoek, agrarische ondernemers en bedrijfsleven schetsen de uitdagingen met betrekking tot het voedselsysteem en waar ze staan met het gebruik van en de behoefte aan geo-informatie. In een forumdiscussie tussen geo-experts en experts uit de agri-wereld wordt ingegaan op de praktijk en de uitdagingen van vandaag.

Hoe kan geo bijdragen aan een duurzamer voedselsysteem?

Ons voedselsysteem staat flink onder druk: Het moet eerlijker voor de boer, gezonder voor de consument, maar ook transparanter (wat komt waar vandaan), duurzamer en diervriendelijker. Internationaal zijn er mogelijk nog grotere uitdagingen: de groeiende wereldbevolking vraagt om een hogere voedselproductie, terwijl het klimaat niet echt meewerkt en het landbouwareaal afneemt o.a. als gevolg van bodemdegradatie en verstedelijking.

We zullen dus mondiaal veel meer moeten produceren met minder input. Hoe gaan we dat allemaal voor elkaar krijgen?

Geo helpt hierbij, de vraag is hoe!

De agrifoodketen digitaliseert en dataficeert in razend tempo en geo speelt hierbij een belangrijke rol: denk aan ontwikkelingen rond precisielandbouw (drones, satellieten, sensoren, gps, …) waardoor we veel zuiniger om kunnen gaan met nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. Maar we kunnen ook met slimme geo-logistiek en geo-marketing de voedselketens anders inrichten/verkorten en verduurzamen. In internationale context kun je denken aan slimme eenvoudige mobiele app’s die kleine boeren tijdig waarschuwen voor droogte of ziekten.

(Open) geodata kunnen boeren helpen bij het ontwikkelen van nieuwe diensten in de groene ruimte: het opwekken van energie, verlenen van zorg, recreatie etc.

Programma

De ochtend wordt gebruikt om visies, ervaringen, behoeften en ideeën te delen. Aansprekende inleiders inspireren en interactie wordt gestimuleerd. ’s Middags zijn er parallelle sessies in een brainstorm/workshop-format. In de brainstormsessies worden meerdere concrete vragen vanuit de agrifoodsector aangepakt. Uitgangspunt is: wat kan geo betekenen om mijn probleem op te lossen? Vanuit verschillende thema’s gaan we in kleine groepen aan de slag. Trekkers vanuit o.a. ZLTO, HAS, WUR modereren de door hen ingeleide themagroepen.

De 2 a 3 meest aansprekende concepten/oplossingen worden vervolgens door Geo Media en Design studenten van de HAS opgepakt en later in het jaar in een innovatie sessie (“stressweek”) verder uitgewerkt. En mogelijk nog later in het lesprogramma in vorm van Minor-opdracht of afstudeerproject.

Los daarvan willen we enkele van de thema’s ook vervolg geven bij een van de FarmHack’s die gepland staan tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven. Zo krijgen ze ook een vervolg buiten de HAS en meer in het creatieve werkveld. ZLTO staat samen met andere partners uit AgroFood al jaren als deelnemer op de DDW met Agri Meets Design. Daarin zit ook het haakje naar de naam van ons event.

Zie voor meer informatie en aanmelden agrifoodmeetsgeo.nl >