Keten Challenge

Organisator:
HAS Hogeschool, FoodUp! Brabant, ZLTO
Locatie:
Provinciehuis Noord-Brabant
Datum:
2017-11-01

De landbouw en het voedselsysteem in Brabant staan onder druk. Oplossingen worden onder andere gezocht in het structureel anders inrichten van de keten. Innovatieve ICT zal hierin een belangrijke rol spelen. Denk aan e-commerce, online marketing, blockchain, last mile logistics, cloud, ... We zien grote kansen om boer en consument, maar ook andere ketenpartijen, op geheel nieuwe wijze met elkaar te verbinden en hiermee nieuwe perspectieven te creëren.

….maar hoe gaat dat werken? Samen met ketenkenners gaan we op 1 november aan de slag om aan de hand van twee voorbeeldketens het idee uit te werken.

Daar kan jij aan bijdragen door mee te doen met deze challenge! Er is geen ketenkennis benodigd om deel te kunnen nemen.

We kiezen voor de ketens ‘varkensvlees’ en ‘verwerkte zuivel (kaas etc.)’. Hiermee krijgen we inzicht in specifieke randvoorwaarden en behoeftes vanuit de business (boeren, leveranciers, verwerkers, logistiek e.d.). Iedereen draagt vanuit zijn of haar expertise een steentje bij aan het proces en gaat met nieuwe inzichten naar huis.

Het project is een gezamenlijk initiatief van de HAS Hogeschool, FoodUp! Brabant, ZLTO en een aantal korte ketenondernemers.

Meld je aan door contact op te nemen met Nadine van Dun.