Symposium ‘Hoezo een gesprek? Alles is toch al geregeld?!’

Locatie:
Leerfabriek, Almijstraat 14, 5061 PA, Oisterwijk
Datum:
2016-12-01

Dit symposium gaat over het voeren van zorgvuldige gesprekken rondom publieke vraagstukken.

Waarom zou ik een gesprek met de omgeving voeren, vraagt een boer zich af. Ik kan toch gewoon de richtlijnen volgen en afvinken?
Waarom zou ik in gesprek gaan met een boer, vraagt een burger zich af. Ze hebben het toch allang geregeld!
Waarom zouden we gesprekken organiseren, vragen de ambtenaren en de bestuurders zich af. De boeren overleggen zelf toch wel met hun buren. En kan dat eigenlijk niet gewoon via zorgvuldige regelgeving opgelost worden?

Het Urgentieteam heeft jarenlang geprobeerd zorgvuldige gesprekken rondom de intensieve veehouderij vorm te geven. Nu het Urgentieteam stopt, wil het kennis overdragen aan iedereen die met het zorgvuldige gesprek aan de slag wil – binnen welk domein dan ook.

De middag wordt geopend door Anne-Marie Spierings, gedeputeerde Agrarische Ontwikkeling, Energie en Bestuur. Bas Heijne (NRC-columnist) neemt je mee in een beschouwing over het onbehagen in onze samenleving en de consequenties die dat heeft voor de gesprekscultuur. Je wordt geconfronteerd met enkele lastige gesprekssituaties en de vraag hoe daar zorgvuldig mee om te gaan. Hans van Dommelen zal enkele bemoedigende ervaringen en ontnuchterende lessen uit de praktijk van het Urgentieteam delen. Ten slotte sta je stil bij de vraag wat dit alles betekent voor ons zelf: bestuurders, politici, ambtenaren, ondernemers en burgers.
Tijdens het symposium ontmoet je mensen die bezig zijn met het vormgeven van publieke gesprekken in diverse domeinen en rollen. De middag biedt dus volop gelegenheid contacten te leggen en ervaringen uit te wisselen met geestverwanten en lotgenoten.

De bijeenkomst is op uitnodiging, maar geïnteresseerden kunnen zich melden bij Hans van Dommelen.

Biopic-Hans-van-Dommelen-01 Hans van Dommelen

hvdommelen@brabant.nl

06 18 30 32 83

Voedseltransities op lokaal niveau