Grote verschillen adviseurs bij omgevingsbewust handelen

Er is een groot verschil in opvatting van omgevingsbewust handelen tussen agrarisch bedrijfsontwikkelingsadviseurs. Dat concludeert Kirsty van Galen na afloop van haar stage bij FoodUp! Brabant. Ze vertelt ons over haar onderzoek.

Duurzaam, omgeving, verandering, onderwijs, adviseurs, license to operate, persoonlijkheid, vaardigheid en verantwoordelijkheid. Dit is een kleine greep aan woorden die mij aan mijn onderzoek bij FoodUp! Brabant doen herinneren. Onderzoek naar de rol van de agrarisch bedrijfsontwikkelingsadviseur met betrekking tot omgevingsbewust handelen. Dit als onderdeel om te komen tot een nieuw voedselsysteem in Brabant.

Verschillende opvattingen

Ik kom in het onderzoek tot de conclusie dat er een groot verschil bestaat in de opvatting van omgevingsbewust handelen tussen verschillende adviseurs. Hierdoor is de invulling erg afhankelijk van de adviseur. Daarnaast werd duidelijk dat het advies zich veelal richt op de korte termijn, vaak gekoppeld aan een vergunningaanvraag. De daaraan gekoppelde omgevingsdialoog is vaak niet gericht op het realiseren van een goede relatie met de omgeving voor de langere termijn.

Bron: Pixabay.com.

Dit is ook een kwestie van vraag en aanbod. Een adviseur krijgt van een ondernemer doorgaans de vraag om een vergunning te regelen. Hierbij wordt meestal niet expliciet benoemd wat verwacht wordt ten aanzien van een zorgvuldig proces met de omgeving.

Weinig urgentie gevoeld

De geïnterviewde adviseurs voelen weinig urgentie bij het omgevingsbewust handelen. Andere geïnterviewden (o.a. ambtenaren en boeren) voelen die urgentie wel, maar worstelen met een goede invulling. Regelmatig wordt daarbij aangegeven dat het goed zou zijn om hiervoor meer aandacht te hebben binnen het agrarisch onderwijs.

Verder onderzoek

Mijn onderzoek levert een eerste beeld op aan de hand van een beperkt aantal interviews. Het zou goed zijn om in een vervolgonderzoek meer adviseurs hierover te bevragen. Daarnaast is het denk ik belangrijk om verder te onderzoeken hoe omgevingsbewust handelen en deskundigheid op dat vlak onderdeel kan worden van het verdienmodel van adviseurs. Het onderwijs kan hierbij een belangrijke rol spelen.

Download het rapport van Kirsty (pdf) >

 

Biopic-Kirsty-van-Galen-01 Kirsty van Galen

kvgalen@brabant.nl

Stagiaire omgevingsbewust handelen agrarische adviseurs

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *