Innoveer en win tijdens Agrarische Dagen Someren

Heb je een product, dienst of machine die een bijdrage levert aan de landbouwinnovatie? Doe dan mee aan de Innovatieprijs van de Agrarische Dagen Someren. De innovatie moet goed zijn voor mens, dier en planeet en passen bij het thema kringloopeconomie.

Heb je een innovatie?

Om mee te kunnen dingen moet je voldoen aan de voorwaarden people, planet, profit en praktijk.

  • People: Wat zijn de voordelen van de innovatie voor de eindgebruiker/consument?
  • Planet: In welke mate is de innovatie duurzaam? Wat is de bijdrage aan de leefomgeving van mens, dier en plant?
  • Profit: Wat is het (financiële) voordeel voor klant/consument en de sector? Wat is de prijs/kwaliteit van de innovatie?
  • Praktijk: Past de innovatie binnen het beursthema ‘Voer voor voedsel, kringloopeconomie in de praktijk’?

Wat je kunt winnen

De prijs wordt uitgereikt door gedeputeerde Anne-Marie Spierings tijdens het symposium ‘Voer voor voedsel’ op 16 september. De drie beste innovaties winnen media-aandacht via agrarisch dagblad de Boerderij. De winnaar krijgt daarnaast een ondernemersscan om zijn innovatie verder te ontwikkelen en een paginagroot artikel in Hét Ondernemersbelang van de Rabobank.

Klinkt goed?

Aanmelden voor de innovatieprijs kan tot 1 augustus bij dhr. F.G. Hendrikx (fghendrikx@hotmail.com / 06-30713412). Beschrijf daarbij de innovatie en motiveer hoe je voldoet aan de voorwaarden.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *