‘Transities vragen gezamenlijke, gebiedsgerichte aanpak’

Een gezamenlijke, gebiedsgerichte aanpak van de transities van landbouw, natuur, klimaat en energie in Brabant. Daartoe roepen ZLTO, Brabants Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Brabantse Waterschappen, Brabantse Milieufederatie (BMF), Brabants Particulier Grondbezit (BPG) en VNO-NCW Brabant-Zeeland op in hun manifest ‘Brabants Mozaïek in ontwikkeling’.

De partners publiceren het manifest met oog op de verkiezingen van Provinciale Staten op 20 maart. Ook de vijf grote Brabantse gemeenten (B5), de vier Brabantse regio’s (Noordoost-Brabant, Metropoolregio Eindhoven, West-Brabant en Hart van Brabant) en Brabant Water steunen de oproep. Het is de vijfde keer dat de partners een gezamenlijk manifest uitbrengen.

Stad en land veranderen

Het Brabants Mozaïek is het landschappelijk samenhangend geheel van landelijk en stedelijk gebied in Noord-Brabant. Maar duidelijk is dat het buitengebied en de relatie tussen stad en land zullen veranderen de komende jaren, schrijven de partners. “Met extra woningen, een veranderende mobiliteit, een landbouw die zoekt naar nieuwe kringlopen met minder beschikbaar areaal en grotere bedrijven en met meer aansluiting op maatschappelijke doelen zoals energie-, natuur- en klimaatopgaven.”

 

Uitgangspunten

Ze kiezen bij de combinaties van de transities voor de volgende uitgangspunten: welzijn, welvaart en geluk van de inwoners van Brabant, het samen op vernieuwende wijze vormgeven van de transities, en het maken van kringlopen.

Opgaven

In het manifest staan om te beginnen opgaven waar de partners zichzelf aan willen binden op gebied van landbouw, natuur, energie en klimaat. Ze willen inspireren, voeden samenwerken en beschermen. Daarnaast vragen ze andere partijen om hieraan mee te werken.

Bewuster consumeren

De opstellers pleiten onder meer voor een gerichte aanpak op het terrein van onderwijs- en scholingsbehoefte voor de transities. Ook roepen ze de supermarkten, (internationale) inkoopbureaus, de financiële sector, de verwerkende voedingsindustrie en andere ondernemers om de transitie van de voedselketen actiever vorm te geven. “Dat kan door de (lokale) producent en  consument meer te verbinden waardoor burgers zien en beseffen hoe voedsel geproduceerd wordt. Met als gevolg dat ze voedsel meer waarderen en bewuster consumeren”, aldus het manifest.

foto: Marco Verch (CC BY 2.0)

Blindelings elkaar vinden

Vanwege de complexe opgaven pleiten de partijen ook voor herleving en verbetering van het ‘Brabantse model’: een informeel netwerk dat elkaar blindelings weet te vinden, elkaar vasthoudt, inspireert en aanspreekt. “Naast vertrouwen is er ruimte, veel ruimte nodig en een gezamenlijke en gebiedsgerichte aanpak.”

Lees het manifest.

 

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.