Transitie Tafel

Aan de FoodUp! Transitie Tafel denken mensen met verschillende achtergronden samen na over een nieuw voedselsysteem in Brabant.

Lees meer

FoodUp! Brabant is initiatiefnemer en trekker van dit traject. Heb je interesse om mee te doen? Neem dan even contact op met Tineke Laarhoven of Marcel Webster.

Biopic-Tineke-Laarhoven-Bom-01 Tineke Laarhoven

tlaarhoven@brabant.nl

06 18 30 33 48

Strategie, teamleider

Biopic-Marcel-Webster-01 Marcel Webster

mwebster@brabant.nl

06 55 68 69 67

Communicatie & strategie, onderwijs (Foodlabbrabant), trends, sociale innovatie

Sluiten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


 • Zoektocht naar gemeenschappelijke waarden

  Voor de transitie naar nieuwe voedselsystemen in Brabant hebben we gemeenschappelijke waarden én concrete initiatieven nodig. We kunnen ons laten inspireren door trends. Belangrijk is dat de overgang naar nieuwe systemen met zo min mogelijk pijn verloopt.

  Toekomst-denken staat op het programma van de tweede Transitie Tafel op 20 juni bij boerderij het Schop in Hilvarenbeek. Hoe verloopt de transitie naar de nieuwe voedselsystemen in Brabant, en hoe ziet die toekomst er eigenlijk uit?

  Investeer in overgang

  Elk systeem zit nieuwe systemen in de weg, begint transitiedeskundige Harry ter Riele. Het blijft overeind zolang de ‘krachten pro’ groter zijn dan de ‘krachten contra’. Transitie gaat vaak over rouw- en verliesverwerking. Het oude systeem probeert zijn tijd zo lang mogelijk te rekken. We zouden onze energie moeten steken in de overgang naar het nieuwe systeem, vindt Ter Riele, zodat de transitie met zo min mogelijk pijn verloopt en mensen wendbaar en weerbaar worden.

  Toekomst vol (on)zekerheden

  Maar hoe kijk je naar die toekomst? Daniëlle en Linda doceren International Lifestyle Studies aan Fontys en onderzoeken toekomstscenario’s. Je kunt je baseren op ontwikkelingen uit het verleden om iets over de toekomst te zeggen (de bevolking blijft nog wel even groeien), maar je kunt voor een breder perspectief ook kijken naar alle mogelijkheden en onzekerheden (houden we honger?). Het is voor alle mensen belangrijk om toekomstbewust te zijn, vinden beiden. Doemscenario’s helpen niet, maar als je weet waar je naartoe wilt, dan kun je ook bedenken waar je nu moet beginnen en bijsturen als het nodig is.

  Toekomst-drankje als versnapering.

  Samen presenteren Daniëlle en Linda een aantal mondiale trends: technologisering, digitalisering, klimaatsverandering en bevolkingsgroei. Op basis daarvan komen ze tot een aantal scenario’s voor Brabant die bijvoorbeeld verschillen in de rol van de mens (gemeenschappen die zelf voedsel verbouwen versus hightech systemen waar het voedselsysteem voor elk individu is geoptimaliseerd).

  Van visie naar waarden

  Binnen de Transitie Tafel missen we nog een gezamenlijke visie, blijkt na een terugblik op de eerste avond. De vraag is of we een gezamenlijke visie kunnen én willen maken. Misschien gaat het niet zozeer om een gedeelde visie maar vooral om een gedeelde set waarden, noemt iemand. Op zoek naar gedeelde waarden en zorgen dat de transitie zo pijnloos mogelijk verloopt, lijken de conclusies van de avond. Iets om tijdens de volgende Transitie Tafel concreet verder invulling aan te geven.

  Lees meer Sluiten

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 • Ambassadeurs Brabantse Voedseltransitie aan FoodUp! Tafel

  Op dinsdagavond 17 januari vond de eerste FoodUp! Transitie Tafel plaats. Op boerderij ’t Schop van Jan en Cécile van de Broek troffen 35 mensen met verschillende achtergronden elkaar. De groep wil samen werken aan de vernieuwing van het voedselsysteem in Brabant (en daarbuiten).

  Tineke Laarhoven: “De afgelopen maanden hebben wij veel mensen gesproken die bezig zijn met de vernieuwing van het voedselsysteem. Vaak ging het over concrete projecten of over bijeenkomsten. Want er gebeurt al ontzettend veel. Maar tijdens deze gesprekken bleek er ook een behoefte om echt concreet sámen te werken aan een nieuw voedselsysteem in Brabant. En samen na te denken hoe dat voedselsysteem eruit zou kunnen zien.”

  Er wordt tijdens de Transitie Tafel eerst samen gekookt.

  In vertrouwen in gesprek

  Aanleiding voor FoodUp! Brabant om een Transitie Tafel te organiseren. Aan deze tafel is ruimte om met elkaar – los van belangen, op persoonlijke titel en in een omgeving waar vertrouwen centraal staat – in gesprek te gaan over vernieuwing van dat voedselsysteem en samen stappen te zetten die hieraan bijdragen.

  “Het is geweldig dat een groep van 35 mensen hier de schouders onder wil zetten. Mensen met geheel verschillende achtergronden, zoals (agrarische) ondernemers, vanuit de Slow Food-beweging, natuurinclusieve landbouw, het hoger en middelbaar onderwijs, een slager, een bank, provincie en gemeente, én van binnen en buiten Brabant. Deze diversiteit helpt ons om te komen tot nieuwe ideeën en deze in de praktijk te realiseren.”

  9 thema’s verder uitgewerkt

  De deelnemers willen op de volgende vlakken concreet gaan samenwerken aan een nieuw voedselsysteem in Brabant:

  1. Samen met ondernemers komen tot nieuwe verdienmodellen.
  2. Nadenken over een nieuw voedselsysteem (systeeminnovatie).
  3. Komen tot een maatschappelijke voedselbeweging in Brabant, waarbij participatie en sociale innovatie centraal staan.
  4. Organiseren bijeenkomsten ‘Menu van Morgen’ voor bewustwording en ontwikkelen van creatieve ideeën.
  5. Ontwikkelen van een studentcommunity gericht op voedseltransitie.
  6. Organiseren van een FoodUp! Transitieacademie.
  7. Organiseren van lokale voedseltransitietrajecten in een aantal gemeenten.
  8. Producenten koppelen aan horeca in één of meer steden in Brabant.
  9. Wet- en regelgeving inzetten om nieuwe initiatieven die passen binnen het nieuwe voedselsysteem te stimuleren.

   

   

  Lees meer Sluiten

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *