Bouwen aan korte ketens

Hoe bereik ik meer klanten, hoe raak ik ze en weet ik hun belangstelling om te zetten in aankopen? Dat is de vraag van ondernemers in de korte keten. In het project Korte keten 2.0 gaan we zoek naar antwoorden.

Lees meer

FoodUp! is initiatiefnemer en trekker van dit traject. We werken daarbij nauw samen met Bart Kraaijvanger (ZLTO) en Harry van Delft (HAS) en Theo Thewessen (Geodan). Op het platform Online Food Brabant is meer informatie over het traject te vinden.

Biopic-Anco-Sneep-01 Anco Sneep

csneep@brabant.nl

06 53 17 01 03

Innovatie agrofood, adviseur ondernemers, Translab

Sluiten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.


 • Nieuw verkoopnetwerk voor boeren in korte keten: RIJP

  Voor de rechtstreekse verkoop van de boer is een nieuw, online verkoop- en distributienetwerk ontwikkeld: RIJP. Enkele ervaren, ambitieuze boeren namen hiervoor het initiatief. RIJP zorgt voor een korte keten naar supermarkten, horeca, cateraars en collega-boerderijwinkels, en vergroot daarmee de markt en marktpositie van boeren. Het platform start als zich dertig boeren hebben gemeld.

  Op 20 juni werd RIJP bij het bedrijf ‘Philips Fruittuin’ in Eindhoven gedemonstreerd aan een zestigtal belangstellende boeren. ‘De initiatiefnemers zijn boeren met ervaring met het zelf ter hand nemen van de verkoop van eigen producten. Ze merkten dat het zeer lastig was om door te ontwikkelen en te groeien. De ontwikkeling van RIJP is daar nu een belangrijk antwoord op’, aldus Anco Sneep van FoodUp! Brabant.

  Dienstenplatform

  RIJP is geen webshop maar een dienstenplatform – het gaat niet zelf in- en verkopen. ‘Alle benodigde papierwerk en de check of een bedrijf voldoet aan kwaliteitseisen wordt bijvoorbeeld aan de achterkant voor ze geregeld’, legt Bart Kraaijvanger uit. Hij is vanuit ZLTO betrokken bij het traject. ‘De onderliggende software laat zich ook makkelijk koppelen aan systemen van afnemers:  supermarkten, horeca, cateraars, collega-boerderijwinkels en zo naar consumenten. Dat is echt een grote, belangrijke stap, waar bijvoorbeeld franchisers van supermarkten ook om vragen en de link naar grote leveranciers van maaltijdboxen mogelijk maakt.

  Foto: Hanos Pal on Unsplash

  Complete verhaal

  Daarnaast biedt RIJP de afnemers het complete verhaal van boeren; hun bedrijf en werkwijze. Van hoeveel hectare het bedrijf groot is tot het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en het al dan niet aanbieden van leer-werktrajecten.’

  Boeren kunnen bij deelname aan RIJP ook een opleidingsmodule volgen om meer te leren over het verkoopklaar krijgen van hun producten. Dat gaat bijvoorbeeld om de keuze van verpakking en het vormgeven van etiketten, aan het voldoen aan hygiëne- en kwaliteitseisen en marketing.

  Ontzorgen

  Kraaijvanger heeft alle vertrouwen in RIJP. ‘We ontzorgen boeren en afnemers, zijn een onafhankelijke organisatie, en boeren kunnen hiermee eindelijk een blok vormen, eigen marktmacht ontwikkelen. Het sluit bovendien aan bij de trend om het aantal schakels in de keten terug te brengen en verkopers zelf hun markt en handel te laten organiseren, zoals grote platformen als bol.com en Amazon dat doen.’

  Distributiecentrum

  Samenwerking

  RIJP is de uitkomst van het gezamenlijk project Korte keten 2.0 van FoodUp! Brabant, ZLTO, HAS hogeschool, dataspecialist Geodan en boeren met ambities in de korte keten. ‘De agrofoodketen raakt steeds meer gedigitaliseerd, van boer (smart farming) tot bord (online bestellen)’, zegt Theo Thewessen, directeur Operations van GeoDan. ‘We noemen deze gedigitaliseerde ofwel gedataficeerde voedselketen ook wel ‘the internet of food’. Het maakt nieuwe verbindingen mogelijk, nieuwe businessmodellen en kortere, meer vraaggestuurde voedselketens. We zijn geïnteresseerd hoe dit de keten gaat veranderen, en of c.q. hoe dit kan bijdragen aan een duurzamer, gezonder, eerlijker, transparanter en diervriendelijker voedselsysteem.’

  Bijdrage aan beter voedselsysteem

  ‘Wat je ziet is dat ‘de grote jongens’ zoals Amazon of misschien op termijn zelfs Facebook intussen strategieën en platformen ontwikkelen om een belangrijke positie in te nemen in deze nieuwe digitale voedselketen, maar of dat gaat leiden tot een beter voedselsysteem is maar zeer de vraag. Geodan wilde daarom graag met de partners het experiment aangaan om te werken aan een platform van en voor de boer dat daar wel aan bijdraagt, en dus aan een belangrijk maatschappelijk thema. We hebben de kennis, zowel technisch als methodisch om zo’n systeem te kunnen bouwen, en houden van leren en innoveren door te experimenteren.’

  Data

  Het platform gaat veel data verzamelen: over vraag, aanbod, prijsstelling, transparantie van herkomst, logistieke bewegingen, maar ook om boeren op de kaart te zetten. Alles voor slimme retailbenadering en in het belang van de positie van de boer; deze profiteert ervan. ‘Gebruik van al deze data samen zal boeren een goede positie geven in de keten’, zegt Thewessen. ‘Ze kunnen proactief handel drijven, door informatie over bijvoorbeeld waar hun klant is, waarin hij geïnteresseerd is, verwachtingen en hoe je kwaliteit wordt beoordeeld?’

  Foto: Hannes Egler on Unsplash

  Wortels van het project

  De wortels van RIJP liggen in 2016. Anco Sneep van FoodUp! Brabant kreeg een vraag van een boer met biologisch vleesvee, die dit vlees ook direct aan consumenten verkoopt en succes heeft in de korte keten. ‘Hij wilde graag met collega’s die op vergelijkbare wijze ondernemen een breder assortiment online gaan aanbieden, om zo de drempels te verlagen voor afnemers, kopers te vinden die hem nog niet kennen en de distributie slim te regelen. Wij hebben toen onderzocht of hier breder behoefte aan was. Die bleek er te zijn.’ Zo ontstond het project Korte keten 2.0.

  Opschaling

  Op een bijeenkomst met zo’n dertig tot veertig boeren die hun producten vanaf het bedrijf verkopen, begin 2017, inventariseerde FoodUp! waar boeren behoefte aan hebben als volgende stap voor een succesvolle korte keten. Kernelementen waren online, zichtbaarheid, samen, een breder assortiment en slimme logistiek. Vanaf deze bijeenkomst zijn de HAS, Geodan en ZLTO bij het project betrokken.

  Op basis van de uitkomsten werd een project opgestart, Korte ketens 2.0, met financiering vanuit de provincie Brabant, ZLTO, HAS en Geodan en FoodUp! als opdrachtgever. Hoofddoel werd opschaling van bewezen initiatieven: van individuele aanbieders, en als collectief. ‘Er zit een verdienmodel in voor alle deelnemers’, aldus Sneep.

  Betrokken boeren

  Boeren waren als belanghebbenden ook nauw bij het project betrokken en feitelijk de opdrachtgever. Om dat te waardborgen, werd een adviesraad van acht boeren gevormd. Sneep trok in deze fase de kar namens de boeren en was voorzitter van de adviesraad. De vorming van deze adviesraad was een belangrijke stap voor het slagen van het project, aldus Sneep. ‘Boeren zijn tijdens het project ook beter gaan begrijpen dat onderlinge samenwerking in hun belang is. En hun betrokkenheid zorgde ervoor dat het boerenbelang bij alle partners op het netvlies bleef.’

  Coöperatie

  De komende drie maanden staan in het teken van het aansluiten van meer boeren en het volledig (juridisch) uitwerken van de organisatievorm. Het uitgangspunt is een coöperatieve vorm. Boeren worden daarbij mede-eigenaar door inleg van een bepaald bedrag. Daarvoor krijg je veel meer verkoop- en distributiemogelijkheden, die dankzij alle IT ook nog eens goed op elkaar is afgestemd, wat efficiencywinst oplevert. Bij succesvolle uitwerking en dertig deelnemers kan RIJP van start.

  Ambities in de korte keten?

  Boeren met ambities in de korte keten zijn dan ook van harte uitgenodigd om ook partner te worden. Meer informatie via Anco Sneep (cssneep@brabant.nl) of Bart Kraaijvanger (bart.kraaijvanger@zlto.nl).

  Lees meer Sluiten

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

  1. Terry van de Vossenberg

   Prachtig initiatief. Nu nog de schakel rond de financiering (geldcreatie) eruit.

   Mijn visie:
   Floatnet – drect online te gebruiken monetaire infrastructuur voor wereldwijd verbonden regionale economie

   Besparing kapitaalkosten belangrijkste concurrentievoordeel multinationals

   De grote truc van multinationals is dat zij hun eigen geld maken, zonder dat iemand dat ziet. Bedrijven die eerst klant bij elkaar waren in een bedrijfsketen en elkaar steeds geld moesten betalen doen –nadat zij zijn opgenomen in een multinational– op vrijwel de zelfde manier zaken met elkaar als daarvoor, met dat verschil dat de transacties worden betaald met fictief geld dat ontstaat in de boekhouding van de holding. Dat geld hoeft dus niet langer van banken te worden geleend en dat levert een drastische besparing op de kapitaalkosten. Hoe hoger de rente voor bedrijfsleningen, hoe groter het concurrentievoordeel van multinationals. Het MKB heeft in vergelijkbare ketens zeker vier keer zoveel geld nodig voor de zelfde productie. Omdat het MKB praktisch veel efficiënter werkt, moeten de kosten voor werkkapitaal flink hoog zijn om het efficiëntie-voordeel van het MKB teniet te doen en de weg vrij te houden voor eindeloze schaalvergroting.

   optimale schaal

   Multinationals hebben een kunstmatig voordeel op het MKB. Als dat voordeel wegvalt –omdat het MKB met regionaal geld net zoveel kapitaalkosten kan besparen als multinationals doen met hun interne financieringen– zal blijken hoe efficiënt het MKB nu al werkt en leggen multinationals het af met hun dure bestuurslagen, gecentraliseerde distributie, bureaucratie en aandeelhoudersbelangen. Dan kan het MKB opschalen en zoeken naar de praktisch optimale schaal van werken. Dan hoeven alleen de bedrijfsprocessen waarvan het werkelijk voordelig is om grootschalig te organiseren zo groot worden opgezet, en kunnen allerlei specialismen juist op heel menselijke schaal worden ondernomen. Met het extra regiogeld en een hogere omloopsnelheid is er in totaal minder geld nodig en kan er meer economie op gang komen. Een lagere kapitaalbehoefte geeft een besparing op kapitaalkosten. Dat is gunstig voor de transparantie, het onderlinge vertrouwen, het bedrijfsrendement, het leef en werkgenot en voor de prijzen.

 • Avansstudenten zien kansen voor nieuw verdienmodel in melkketen

  Drie studenten van Avans Hogeschool hebben zich voor FoodUp! Brabant in hun minor gebogen over de boer in 2030 en nieuwe verdienmodellen. De studenten zien kansen voor een ultrakorte melkketen: op de boerderij gebotteld en als retourzending met de online boodschappendienst naar het distributiecentrum.

  Boeren gaan over tien jaar meer onderscheidende producten produceren, denken de drie Avansstudenten. Ten eerste omdat consumenten dit willen. De Brabantse consument zou volgens hen bereid zijn om meer geld uit te geven aan duurzame producten uit eigen streek. Ten tweede bieden onderscheidende producten boeren kans om meer te verdienen. Want het zal de machtsverhoudingen in de keten doen veranderen. De keten wordt korter en boeren worden autonomer, aldus Thijs, Sanne en Rutger.

  Melkveehouderij

  De drie, studenten commerciële economie, bedrijfskunde en ondernemerschap & retailmanagement, verdiepten zich in de opdracht van FoodUp! Brabant voor hun vrijekeuzevak (minor). Ze werkten hun verhaal uit voor de melkveehouderij. Twee ontwikkelingen zijn cruciaal voor de toekomst: technologische innovatie en nieuwe logistieke mogelijkheden.

  Verwerken op eigen bedrijf

  De technologische innovatie zit vooral in de groei van mogelijkheden om de melk op eigen bedrijf veilig te verwerken. Daarmee wordt de gang naar de melkfabriek overgeslagen, die ook voor anonimisering van het product zorgt.

  Meeliften met bezorgdiensten

  De groei van de online aankopen en slim datagebruik biedt ook nieuwe mogelijkheden voor distributie, aldus het drietal. Wat als de bezorgers van online bestelde boodschappen ook producten mee terugnemen? Dat een boer zijn eigen boodschappen online bestelt, en de bezorgdienst terugkeert naar het distributiecentrum met producten van de boer? Door deze dienst en uitbreiding van het assortiment kunnen de supermarkten zich op hun beurt ook onderscheiden.

  Lokale samenwerking

  De Avansstudenten zien tot slot kansen voor lokale samenwerking. Bijvoorbeeld doordat enkele boeren in een streek samen hun melk op de markt gaan brengen, bijvoorbeeld als ‘West-Brabantse melk’. Dat hoeft niet direct alle melk te zien, het kan ook deels naar de grote coöperatie blijven gaan. Naast melk kan het natuurlijk ook met melkproducten, zoals yoghurt, boter en kaas.

  Voordelen

  De boer krijgt zo meer geld, vrijheid en erkenning, aldus de studenten. De supermarkt krijgt een unieker aanbod. En de klant een prachtig product uit de eigen regio met een grotere gevoelswaarde.

  Korte ketens 2.0

  De studenten boden het door hen ontwikkelde concept eind januari aan Anco Sneep aan. Anco trekt vanuit FoodUp! Brabant het project Korte Ketens 2.0.

  Lees meer Sluiten

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

 • Bouwen aan korte ketens krijgt vervolg

  Het zijn niet de succesverhalen waarvan ondernemers in de korte keten denken te leren, maar juist de pogingen die zijn mislukt. Probeer dus te achterhalen waar het spaak liep en trek daar lessen uit. Waarschijnlijk biedt een helpdesk menig boer steun bij zijn uitdaging om meer consumenten te verleiden.

  Halverwege de Bijeenkomst Korte Ketens (26 januari – een initiatief van FoodUp! Brabant, Netwerk Platteland, ZLTO en HAS Den Bosch) kwam dit punt scherp naar voren. “Al die geslaagde initiatieven zijn prachtig, maar persoonlijk heb ik veel meer aan inzicht in pogingen die in schoonheid zijn gestorven,” zo benadrukte een van de aanwezigen.

  Klanten bereiken

  Aan passie geen gebrek bij de circa 35 aanwezige boerenondernemers in de korte keten. En allemaal speuren ze naar de geheimcode van de conversie. Hoe bereik ik meer klanten, raak ik ze en weet ik hun belangstelling om te zetten in (voedsel)aankopen? Want uiteindelijk moet er onder aan de streep geld overblijven.

  De vragen die dan rijzen: Moet ik naar de klant toe – en daarmee misschien wel naar de stad – of is het veel beter om de klant naar mijn bedrijf te lokken? Doe ik het alleen, of kan ik beter samenwerken? En is die zichtstal genoeg, of moet ik meer dingen doen? Met een hapje en een drankje, een helder en authentiek verhaal of een mogelijkheid tot overnachting?

  Marketing is een competentie

  In deze context viel het woord marketing vele keren. Harry van Delft, lector agrofood-marketing aan de HAS Hogeschool, gaf in zijn workshop uitleg over de essentie daarvan. En dat het daarbij om het een kwaliteit, of noem het een competentie, gaat die niet automatisch iedereen gegeven is.

  Foto: Pixabay.com

  Dat vraagt dus ook om enige zelfkennis. Als marketing een zwarte doos voor je blijft, dan kun je die competentie beter inhuren, was een van de adviezen. “Maar dan niet tegen tarieven die mij als ondernemer leegtrekken,” was een directe reactie. “Want zoveel budget heb ik eenvoudigweg niet.”

  Behoefte aan handvatten

  De opbrengst van de bijeenkomst – in het comfortabele ’t Schop in Hilvarenbeek – was dat er een sterke behoefte bestaat aan handvatten die korteketenboeren in staat stellen stappen vooruit te zetten. En zo hun eigen handelingsperspectief inhoud te geven. En ja, daar kan hulp van buiten bij horen. Maar dan wel op een manier die aansluit bij behoefte en draagkracht van de boeren.

  Afgesproken werd op een volgende bijeenkomst hier verder naar toe te werken. Welke vorm die – naar verwachting ergens dit voorjaar – zal hebben wordt nog nader bezien. Binnenkort volgt daarover meer informatie.

  Lees meer Sluiten

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

 • Ontmoeting zorgt voor kansrijk product

  20 oktober presenteerde Tessa Ebbers het eindresultaat van Kansen in de Keten. Er komt een product, dánkzij ontmoeting en het gesprek, gelooft Frenk Sprangers van Sprangers Communicatie. “Er zit meer kracht lokaal dan je denkt. Door de ontmoeting tussen verschillende expertises ligt er nu iets dat echt meerwaarde heeft."

  Maandenlang heeft onderneemster Tessa gedacht, geschaafd, gespard met consumenten, producenten en retailers. Nu ligt er een serieuze businesscase voor de Deelbox, de kant-en-klaarmaaltijd die je met een ander deelt. In januari wil Dennis Zeegers van Slagerij Zeegers de Deelbox op de markt brengen. Tessa en andere ondernemers worden daarbij betrokken.

  Proeven van de Deelbox tijdens eindpresentatie Kansen in de Keten. Foto: Facebook-pagina Kansen in de Keten.

  Proeven van de Deelbox tijdens eindpresentatie Kansen in de Keten. Foto: Facebook-pagina Kansen in de Keten.

  Ontmoeting als rode draad

  Ontmoeting is de rode draad van Kansen in de Keten. Straks kunnen mensen elkaar via de Deelbox ontmoeten. Maar het product is ook het resultaat van ontmoeting in de keten. Cindy Hagenstein, gemeente Oss, samen met Frenk initiatiefnemer van Kansen in de Keten: “We hebben een businesscase gemaakt met de hele foodketen. Dat is echt uniek. Vaak zijn verschillende schakels in de keten wel betrokken, maar nu hebben ze echt samen aan een businesscase gebouwd. En waren ze in staat om krachten te bundelen.”

  “De consumenten zorgden echt voor een verrassing”

  Schakels verrassen elkaar

  En juist dat leidt nu tot een goed product, gelooft Frenk. Neem de consumenten. “Die zorgden echt voor een verrassing. Er zit veel eigenzinnigheid en visie in die groep. Er komt nu een cadeaucomponent bij de Deelbox omdat die consumenten zo volhardend waren. Maar ook de andere schakels hebben elkaar verrast. En door kennis te delen, maar door vooral aan het werk te gaan, hebben we nu een bijzonder eindresultaat.”

  Tessa presenteert het eindproduct van Kansen in de Keten. Foto: Facebook-pagina Kansen in de Keten.

  Tessa presenteert het eindproduct van Kansen in de Keten. Foto: Facebook-pagina Kansen in de Keten.

  Collectief belang groter dan eigenbelang

  Opvallend: alle deelnemers wilden belangeloos hun steentje bijdragen, zelfs ondernemers. Terwijl het hen tijd kostte en niet direct iets oplevert. Frenk: “Eerst dachten ze: ‘Alweer een businesscase?’ Maar toen duidelijk werd dat het product om ontmoeting moest draaien, wilden ze allemaal meedoen vanuit de MVO-gedachte. De Deelbox draagt bij aan het sociaal maatschappelijk belang, en dat vinden ze mooi. Die ontmoeting is ook echt altijd door iedereen gekoesterd.”

  Cross-over tussen sectoren

  Iets maken waar de wereld een klein beetje mooier van wordt, en iedereen is van de partij. Dat werkt zelfs nog even door. Frenk: “We gaan nu ook in gesprek met zorgpartijen. Dat vind ik een hele mooie bijvangst. Die collectiviteit zorgt voor een cross-over tussen verschillende sectoren. Dan kun je ook makkelijker andere partijen vragen: doe je mee? Zonder dat het soft wordt hoor!”

  Frenk schrijft zijn ervaringen op, zodat Kansen in de Keten ook kan dienen als blauwdruk voor soortgelijke projecten.

  Kansen in de Keten werd uitgevoerd in opdracht van de Kracht van Oss, AgriFood Capital en FoodUp! Brabant. Sprangers Communicatie en de gemeente Oss zorgden voor de uitvoering.

  Of bekijk de langere terugblik op YouTube >

  Lees meer Sluiten

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

 • Kansen in de keten op naar ontknoping

  Op 20 oktober presenteert Tessa Ebbers het eindproduct van Kansen in de keten. Cindy Hagenstein, mede-initiatiefnemer van het project, blikt terug op een spannend en leerzaam proces. En belooft een verrassende ontknoping!

  Het proces liep anders dan verwacht, het eindresultaat is anders dan verwacht – wat, dat wil ze nog niet verklappen: kom de 20e maar kijken en proeven, vindt ze. Maar over het proces raakt ze niet uitgepraat. Cindy Hagenstein maakte het mee vanaf de tribune. Ze zat elke sessie anderhalf uur lang op het puntje van haar stoel. “Van een proces weet je gewoon niet waar het eindigt. Dat maakte het zó spannend. We zaten in een theater en het voelde net alsof je naar een film keek: ik was soms echt gevangen door de dialoog.”

  Eten voor ontmoeting, daar draait het om bij Kansen in de keten. Foto: Pixabay.com

  Eten voor ontmoeting, daar draait het om bij Kansen in de keten. Foto: Pixabay.com

  Over Kansen in de keten

  In het project Kansen in de keten van de gemeente Oss en Sprangers Communicatie ontwikkelt onderneemster Tessa Ebbers een nieuw product: een versmaaltijd waarbij ontmoeting centraal staat. Ze test en verbetert haar idee in dialoogsessies met groepen uit de keten.

  “Je doet een beroep op de kennis en ervaring van ondernemers, dat voelt voor hen ook wel goed, denk ik”

  Welgemeende adviezen

  Kansen in de keten heeft Hagenstein afgekloven nagels maar ook heel veel nieuwe inzichten bezorgd. “Ik zou het proces zeker aanbevelen. Het is gelukt ondernemers en organisaties bij elkaar te brengen die elkaar eerst niet kenden. En ze voelden zich allemaal betrokken, hadden welgemeende adviezen. Er waren kritische consumenten. Maar ook veel ondernemers, voor wie tijd toch kostbaar is. Waarom? Je doet een beroep op hun kennis en ervaring, dat voelt voor hen misschien ook wel goed. En vanwege het maatschappelijke element, denk ik. Het ging niet alleen puur om een verdienmodel, dat heeft wel getriggerd.”

  Bewondering

  Want ook dat heeft ze geleerd: ondernemers ondernemen allemaal met hun hart. “De ontmoeting, van dat element werden ze allemaal enthousiast. Maar ze zeiden ook: let op het verdienmodel. Ik heb bewondering gekregen voor mensen die een eigen onderneming starten, met al het risico dat erbij hoort. En ik ben ook gaan beseffen: je kunt nog zo’n goed, innovatief idee hebben, uitrollen is een tweede.”

  “Het prototype heb ik al gezien, ik zie me er al helemaal mee naar mijn schoonvader van 91 gaan!”

  Laatste werksessie Kansen in de keten. Foto: Facebookpagina Kansen in de keten

  Laatste werksessie Kansen in de keten. Foto: Facebookpagina Kansen in de keten

  Prototype is klaar

  Het proces ging dan ook een geheel eigen weg, met onverwachte wendingen en een even onverwacht einde. Maar: er is wel een product! “Dat was de afspraak, en dan bijt je er ook echt je tanden op stuk. Er moet nog veel uitgewerkt worden, maar het begin is er. Het prototype heb ik al gezien. En ik zag me er al helemaal mee naar mijn schoonvader van 91 gaan!”

  Op 20 oktober zal Tessa het eindresultaat presenteren. Erbij zijn? Kijk in onze agenda >

  Lees meer Sluiten

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

 • ‘Onderscheidend zijn is belangrijk’

  ‘Tessa moet goed laten zien wat onderscheidend is aan haar product.’ Dat is één van de tips van foodretailers in het project ‘Kansen in de keten’.

  Tessa is goed op weg. In een serie bijeenkomsten toetst ze haar idee: de Deelbox, een versmaaltijd die je móet delen. De bijeenkomsten met consumenten en foodretailers zijn achter de rug. Het resultaat zie je in onderstaande video.

  Tessa scherpt nu haar businessconcept aan. Op 13 september legt ze haar idee voor aan foodproducenten.

  Wil je komen kijken? Dat kan! Stuur wel even een mail aan ilse@sprangers.com

  De bijeenkomsten zijn vanaf 15.00 uur in de theaterzaal van Het Hooghuis aan de Verdistraat 75 in Oss.

  Er komt ook nog een bijeenkomst met leveranciers van grondstoffen (4 oktober) en een eindpresentatie (20 oktober, tijdens Dutch Agri Food Week).

  Lees meer Sluiten

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

 • Ontmoeting helpt agrifoodketen vooruit

  Voor een gezonde agrofoodsector is ontmoeting in de keten belangrijk, vindt de gemeente Oss. Om die ontmoeting een impuls te geven, bedacht ze met Sprangers Communicatie ‘Kansen in de keten’. Een jonge onderneemster werkt met steun van die keten een nieuw verdienmodel uit: de Deelbox.

  Oss gelooft in de ketenaanpak, vertelt projectleider Cindy Hagenstein van de gemeente. “Dat komt sinds de Q-koorts. Veel mensen wezen met een beschuldigende vinger naar de landbouw. Maar onze visie was: er komt alleen op lange termijn een oplossing als niet alleen de landbouw verandert, maar de hele keten erachter. Ook de consument! Dit was het begin van onze ketenaanpak.”

  Ontmoeting prikkelt

  Samenwerken is meer dan ooit noodzakelijk geworden om ons voedsel duurzaam en gezond te produceren, vindt de gemeente Oss. Hagenstein trekt die kar en vond in Frenk Sprangers (Sprangers Communicatie) een gepassioneerde partner. “We geloven hier allebei in. Ontmoeting is belangrijk. Je prikkelt mensen dan om echt met nieuwe ideeën te komen, en die hebben we nodig voor de toekomst van de agrifoodsector. Je moet ondernemers dan wel in een andere setting bij elkaar brengen. Anders blijft het niet hangen en gaan ze thuis over tot de orde van de dag.”

  Ondernemer gezocht

  Tessa Kansen in de Keten

  Hagenstein en Sprangers bedachten dialoogsessies met vier groepen uit de keten: ‘Kansen in de keten’. Zo krijgen ondernemers de mogelijkheid om elkaar binnen en buiten hun ketenschakel te ontmoeten, samen nieuwe kansen te ontdekken en uit te rollen.

  Op verzoek van subsidieverstrekkers AgriFoodCapital, de Kracht van Oss en de provincie werd ook een ondernemer in het plaatje gepast. Dalco Food bedacht een businessconcept: versmaaltijden met producten uit de regio. Een eerste testgroep van boeren en mensen uit de zorg, catering en retail zag voldoende brood in het concept.

  Vervolgens werd de jonge ondernemer gezocht én gevonden. Tessa Ebbers is recent afgestudeerd voor Food Design aan de HAS Hogeschool, is Topklasondernemer en heeft een eigen cateringbedrijf ‘Puick foodconcepts’. Ze zag de oproep en greep haar kans. “Ik kom oorspronkelijk uit Oss, dus ik dacht: dit past goed bij mij!”

  Ontmoeten en verrassen

  Ze ging aan de slag met het idee van de versmaaltijden. “De testgroep wilde graag dat er ‘ontmoeting’ bij zou komen. Daarnaast vind ik verrassen heel belangrijk. Het resultaat is nu een Deelbox, een versmaaltijd die je niet voor jou alleen kunt kopen. Als je de box bestelt moet je meteen iemand uitnodigen die een vorkje mee komt het prikken. Het is anders dan Hello Fresh, waarmee je zelf moet koken. Dit is echt een kant-en-klaarmaaltijd: nog even kaas over de lasagne, in de oven en klaar!”

  Businesscase getest

  Het businessconcept wordt nu getest op alle plekken in de keten, van mond tot grond. De eerste bijeenkomst met consumenten is achter de rug. Ebbers: “Heel fijn dat anderen meepraten over het idee en het helpen beter te maken. Ik ben nu al wijzer. Je kunt voor de Deelbox allergieën of dieetwensen aangeven, maar je maaltijd niet kiezen. Ik was verrast om te horen dat sommigen dat juist heel leuk vinden terwijl anderen toch liever een keuze hebben.”

  Spannend traject

  De afgelopen weken waren een sneltrein, ervaart Ebbers. “Maar ik heb al supermooie contacten opgedaan! De logistiek goed regelen wordt de belangrijkste uitdaging. Ik hoop dat we samen iets heel moois op kunnen zetten.”

  Ook Hagenstein vindt het heel spannend. “We weten niet wat de uitkomst wordt, maar we hebben een goede basis. Heel veel ondernemers hebben hun vertrouwen uitgesproken. Ik zou het fantastisch vinden als deze startende onderneemster straks iets opricht dat echt een succes wordt! Daarnaast is de ‘bijvangst’ net zo belangrijk. Mensen doen nu nieuwe contacten op, komen ook buiten dit project weer tot nieuwe ideeën. Ik geloof dat als je maar enthousiast bent, je altijd zorgt voor beweging.”

  Komen luisteren?

  Wil je komen luisteren? Iedereen kan mee komen luisteren, op de tribune is altijd plek, meld je aan als toehoorder. Meld je dan wel even aan bij Ilse Bakker van Sprangers Communicatie via ilse@sprangers.com

  7 juli (retail/foodservice)
  13 september (producent)
  4 oktober (leverancier grondstoffen)
  12 t/m 25 oktober (presentatie eindproduct – Dutch Agri Food Week)

  De bijeenkomsten vinden plaats in de theaterzaal van Het Hooghuis aan de Verdistraat 75 in Oss.

  FoodUp! Brabant ondersteunt ‘Kansen in de keten’ met een kleine financiële bijdrage, door mee te denken en mensen te verbinden.

  Kijk voor meer informatie op Facebook of voor onderstaand filmpje en andere filmpjes op YouTube.

  Lees meer Sluiten

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

 • Project ‘Kansen in de Keten’

  Je moet samenwerken om voedsel duurzaam en gezond te kunnen produceren, geloven de gemeente Oss en Sprangers Communicatie. Met hun project Kansen in de Keten zorgen ze voor ontmoeting tussen verschillende schakels in de voedselketen.

  Er werd een businessconcept bedacht en een onderneemster – Tessa Ebbers – gevonden. In sessies met verschillende schakels uit de keten ontwierp Tessa uiteindelijk een kansrijke businesscase. Het project Kansen in de Keten is eind 2016 afgerond.

  FoodUp! Brabant ondersteunde dit project met een beperkte financiële bijdrage en door het project waar mogelijk met kennis en netwerk te ondersteunen.

  Lees meer Sluiten

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.