Natuurlijk Boeren

Je wilt het anders gaan doen als boer. Meer verbinding met je omgeving, meer biodiversiteit, beter zorgen voor je bodem. Maar vraagt je af: Wie zijn mijn klanten? Welk product moet ik in de markt zetten? In het project Natuurlijk Boeren van de HAS worden oplossingen gezocht en getest.

Lees meer

Centraal staat het Natuurlijk Boeren-bedrijfsmodel: een natuurlijk, extensief bedrijf met een gesloten kringloop en samenwerking tussen producent en consument. Boeren, studenten, docent-onderzoekers en verschillende maatschappelijke organisaties gaan samen 2,5 jaar aan de slag. Het project loopt van voorjaar 2016 tot najaar 2018.

Anco Sneep van FoodUp! heeft zitting in de stuurgroep van Natuurlijk Boeren. Daarnaast besteden we communicatief aandacht aan het project.

 

Biopic-Marcel-Webster-01 Marcel Webster

mwebster@brabant.nl

06 55 68 69 67

Communicatie & strategie, onderwijs (Foodlabbrabant), trends, sociale innovatie

Sluiten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.


 • Green Deal Weidevarkens twee jaar op weg

  In maart 2017 kregen Ben Bruurs en Thea Moonen (Den Elshorst) experimenteerruimte om varkens te houden op losliggende gronden zoals natuurgrond. Vanaf het begin van deze Green Deal blijkt vooral het risico op dierziekten een aandachtspunt. Goed nieuws is er ook: de financiële cijfers zijn inmiddels positief.

  ‘De Green Deal was een geschenk. We waren zelf al een aantal jaren flink aan het experimenteren maar dat bleek toch een beetje naïef: ik liep qua regelgeving compleet vast. Varkens houden buiten, dat is op zich heel simpel. Je pakt een weiland en zet er een raster omheen. Ga je inzoomen, dan wordt het buitengewoon complex.’

  Fotograaf: Pim Geerts

  Ben wilde zijn varkens houden in de natuur: met hun gewroet doen varkens voor die natuur heel veel goeds. Maar varkens houden in de natuur past niet in de bestaande regelgeving. Je mag niet zomaar je varkens naar een natuurgebied verhuizen of er een schuilhuisje voor ze bouwen.
  Ondertussen was eigenlijk iedereen – van burger tot natuurorganisatie – enthousiast. In 2017 leidde dat tot een Green Deal tussen Den Elshorst, gemeente, provincie, ministerie, HAS en ZLTO. Het betekent dat Ben dankzij een aantal ontheffingen vijf jaar lang mag experimenteren. Belangstellenden werden in Den Bosch op woensdag 30 januari over de vorderingen bijgepraat.

  De vraag die centraal staat: kun je kleinschalig varkens houden in de natuur en er ook als boer een goede boterham aan overhouden? En wat is het effect op die natuur dan precies? Waar liggen kansen, waar zitten problemen en is er een verhoogd veterinair risico als we bestaande regelgeving opzij zetten?

  Het risico van dierziekten

  En toen raakte varkenshoudend Nederland in september 2018 in rep en roer omdat er in België Afrikaanse varkenspest was gevonden bij wilde zwijnen. De ziekte is besmettelijk en vaak dodelijk voor wilde zwijnen én varkens. Een remedie is er niet. Ondertussen scharrelden de varkens van Ben nietsvermoedend rond. ‘We hebben de angel er meteen uitgehaald en ze opgehokt.’ Overigens lopen de weidevarkens volgens deskundigen nauwelijks een groter risico dan voorheen, maar Ben wilde op dat moment niets afwachten.

  Hoe lopen varkens een kans op besmetting? Het grootste risico ontstaat door het eten van besmet vleesafval. Afval dat een varkenshouder ze voert of dat via reizigers uit bijvoorbeeld Oost-Europa in een wegberm belandt – wilde zwijnen kunnen de ziekte dan verder verspreiden.

  Fotograaf Pim Geerts

  Als concreet resultaat van de Green Deal is er nu een plan waardoor de buitenvarkens van Ben in de toekomst minder risico moeten lopen. Een van de preventieve maatregelen is een betere afstemming en communicatie tussen jagers van wildbeheereenheden uit de buurt. Er geldt in Brabant een nulstand voor wilde zwijnen (wat betekent dat er eigenlijk geen wilde zwijnen mogen leven). In de praktijk kan het zijn dat wildbeheereenheden soms langs elkaar heen werken, weet Ben. Samen met de wildbeheereenheden is nu afgesproken dat iedereen elkaar beter op de hoogte houdt en dat jagers in enkele gevallen ook op elkaars terrein mogen beheren. Andersom zal Ben op velden dicht bij een bosrand geen vrouwelijke varkens laten lopen, omdat dat mogelijk wilde zwijnen aantrekt.

  Het begint pas!

  Eens in de drie maanden komen de partners van de Green Deal bij elkaar om op een rij te zetten wat er is geleerd. Daarnaast worden ook anderen betrokken, bijvoorbeeld andere varkenshouders die hun varkens buiten laten lopen. Het ziet er naar uit dat ze naar een soort van blijvende kennisuitwisseling toe werken, en dat is mooi, want de Green Deal loopt een keer af. Ben: ‘Niet iedereen is zich bijvoorbeeld bewust van de risico’s op dierziekten. Je kunt regelgeving maken, maar het is ook belangrijk dat varkenshouders en de omgeving snappen welke gedachte erachter zit. Dat ieder weet wat wel en niet kan.’

  Twee jaar experimenteren zijn achter de rug, drie jaar liggen er nog in het verschiet. Hoe kijkt Ben terug en vooruit? ‘Het is een hele kluif en er is nog veel werk aan de winkel, maar het past ook wel bij ons. Ik ben een pionier. Wat niet wil zeggen dat het altijd leuk is. Financieel was het een aantal jaren flink bikkelen. Maar inmiddels staan we serieus in de plus en kan ik laten zien dat kleinschalig, buiten varkens houden echt kan.’

  Lees meer Sluiten

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

 • Van goed gevoel naar aankoop

  De dierenliefhebber wil graag biologisch gaan eten, twijfelt omdat ze denkt dat het duur is maar gaat dan toch over tot aankoop (en blijft terugkomen). Want het smaakt en voelt zo goed! Zomaar de reis die een potentiële klant kan maken. Wat kunnen Natuurlijk Boeren daarmee?

  Welke consument zou producten van Natuurlijk Boeren kunnen gaan kopen? HAS-studenten selecteerden vorig jaar vier types: de gezondheidszoeker, de milieumens, de ambachtsmens en de dierliefhebber. Een eerste aanzet om gerichter klanten te gaan benaderen.

  Daarop zijn studenten aan de slag gegaan met de zogenoemde klantreis: welke stappen doorlopen klanten voordat ze daadwerkelijk eten op hun bord hebben liggen? Welke motieven spelen een rol en wat geeft de doorslag bij aankoop?

  Ga 31 januari mee op reis

  Natuurlijk Boeren die zelf willen ontdekken wat zo’n klantreis betekent voor hun producten, zijn 31 januari van harte welkom tijdens de volgende community-bijeenkomst bij ZLTO in Den Bosch. Ook andere geïnteresseerden uit de keten zijn welkom om mee te denken. Behalve het vinden en binden van de klant staat de 31e ook alternatieve financiering op het programma. Aanmelden kan via natuurlijkboeren@has.nl.

  Dit voorjaar gaat Natuurlijk Boeren de marktbenadering nog verder aanscherpen. Drie studenten worden gekoppeld aan drie ondernemers. Bij succes wordt de aanpak uitgebreid.

  Wat gebeurde er verder in de Natuurlijk Boeren-community?

  De Rabobank gaat meer tijd investeren in Natuurlijk Boeren. De bank wil meer inzicht, bijvoorbeeld kengetallen, om te beoordelen hoe risicovol een investering in een Natuurlijk Boer is. De HAS Hogeschool gaat ze daarmee helpen.

  Ben Bruurs heeft dit najaar een ontheffing van het ministerie van LNV gekregen om met varkens de natuur in te gaan. Op 14 november 2017 hield Ben samen met het ministerie van LNV, de provincie Brabant, gemeente Hilvarenbeek, ZLTO en HAS de eerste voorlichtingsmiddag over deze Green Deal Weidevarkens (zie daarvoor de Facebook-pagina van Natuurlijk Boeren).

  In dat kader gaan studenten de hele bedrijfsvoering in kaart brengen. Ook gaan ze de effecten van varkens in het bos op de bodemkwaliteit en biodiversiteit monitoren. Een vergelijkbaar onderzoek zal lopen op verschillende andere bedrijven.

  Lees meer Sluiten

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

 • Concreet aan de slag met anders boeren

  Wil je aan de slag met de korte keten? Of wil je omschakelen naar een Natuurlijk Boeren-bedrijfsmodel? Natuurlijk Boeren helpt je op weg tijdens de volgende community-bijeenkomst op 28 juni. Meld je aan via natuurlijkboeren@has.nl

  Korte keten

  “Dat is de grootste uitdaging: wie is mijn klant en welke boodschap wil hij horen?” Wie aan de slag wil met de korte keten moet de markt meestal anders gaan benaderen, weet Ursula Kirchholtes van de HAS. De HAS voert een marktonderzoek uit en vertelt u op 28 juni alle ins & outs.

  Omschakelen naar een ander bedrijfsmodel

  Behalve de korte keten staat natuurlijk ook het Natuurlijk Boeren-bedrijfsmodel op de agenda. En dan specifiek: welke fasen doorloop je bij omschakelen, hoe ga je om met belangrijke aspecten, zoals areaal, financiering en dierwelzijn, en wat zijn succes- en faalfactoren? Ervaringen van voorlopers zijn voor jou in beeld gebracht!

  Praktisch aan de slag

  Elke ondernemer met ideeën voor de korte keten of Natuurlijk Boeren – rijp en groen – is welkom. Plenair wordt kennis gedeeld, daarna ga je in groepen uiteen om je eigen casus concreet te maken.

  Graag even aanmelden via natuurlijkboeren@has.nl

  Kijk voor het precieze programma in onze agenda > 

  Lees meer Sluiten

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

 • Doe mee aan de Natuurlijk Boeren doelgroepen-enquête

  Natuurlijk Boeren-boeren zetten hun producten direct af bij de klant. Maar welke waarden, koopgewoonten en betalingsbereidheid heeft die klant? Met een enquête probeert de HAS dat te achterhalen. Je bent van harte uitgenodigd mee te doen.

  Dat staat te lezen in de laatste Natuurlijk Boeren-nieuwsbrief van juni 2017. De enquête is bedoeld voor (potentiële) Natuurlijk Boeren-klanten: consumenten die interesse hebben in producten van boeren die werken aan gesloten kringlopen, een gezonde natuur en bodem en korte lijnen met de consument. Als ondernemer kun je de enquête ook verspreiden binnen je klantenkring. Invullen kost 10 minuten en er zijn leuke prijzen te winnen.

  Je leest nog meer in de juni-nieuwsbrief:
  –    kom naar de community-bijeenkomst op 28 juni!
  –    een terugblik op de Green Deal van 9 maart,
  –    de uitkomsten van de community-bijeenkomst van 1 februari,
  –    een terugblik op de werksessie Korte marktketens in agrofood van 26 januari.

  Lees de hele nieuwsbrief (pdf) >

  Lees meer Sluiten

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

 • Weidevarkens krijgen de ruimte

  Natuurlijk Boeren-boer Ben Bruurs (Den Elshorst) laat zijn varkens vrij buiten rondscharrelen. Klanten betalen voor de toegevoegde waarde. Toch is het met de huidige regels niet altijd makkelijk om tot een rendabele bedrijfsvoering te komen. Op 9 maart tekenden staatssecretaris Van Dam en gedeputeerde Spierings een Green Deal: Den Elshorst krijgt experimenteerruimte.

  Op hun bedrijf Den Elshorst (Diessen) pionieren Ben Bruurs en Thea Moonen al enkele jaren succesvol met een natuurlijke manier van boeren. De varkens lopen buiten rond, het vlees wordt rechtstreeks aan de consument verkocht.

  Regelgeving toegesneden op gangbare boeren

  Gangbare varkenshouders in Nederland houden nauwelijks het hoofd boven water. Ben heeft een kortere keten en zijn klanten willen meer betalen voor de toegevoegde waarde van het varkensvlees. Maar hij loopt wel tegen regelgeving aan. Want die is nu toegespitst op gangbare boeren. Mag dit wel? Past het binnen de regels voor ruimtelijke ordening of natuurbeheer?

  Laten zien dat het kan

  De provincie Brabant, gemeente Hilvarenbeek en het ministerie van Economische Zaken willen het concept een kans geven: natuurlijk varkens houden mét een goed inkomen voor de boer. Daarom werd vandaag deze Green Deal ondertekend. Bruurs krijgt vijf jaar de tijd om te laten zien dat het kan. De overheden geven hem experimenteerruimte en zoeken waar nodig naar ruimte in de regelgeving.

  Ondertekening van de Green Deal op 9 maart.

  Crowdfunding gestart

  Den Elshorst is vandaag een crowdfundingsactie gestart om door te gaan met het project. Ben en Thea hopen op 1 mei 2017 50.000 – 60.000 euro opgehaald te hebben. Je kunt het initiatief steunen via doorgaan.nl. In ruil kun je een accommodatie of een huifkartocht boeken, een vleespakket bestellen of een dagactiviteit reserveren.

  De Green Deal werd ondertekend door het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Brabant, ZLTO, gemeente Hilvarenbeek, HAS Hogeschool en natuurlijk door Den Elshorst zelf.

  Lees meer Sluiten

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

 • Natuurlijk Boeren: terugblik 2016 en doorkijkje 2017

  Natuurlijk Boeren: terugblik 2016 en doorkijkje 2017

  De Nieuwsbrief Natuurlijk Boeren van de HAS van december 2016 is verschenen! In deze nieuwsbrief o.a. informatie over:

  Download de nieuwsbrief hier.

  Lees meer Sluiten

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

 • Natuurlijk Boeren presenteert eerste resultaten

  Twee groepen HAS-studenten gingen begin 2016 aan de slag met knelpunten en kansen van Natuurlijk Boeren. De eerste resultaten staan nu op papier.

  In het ‘Natuurlijk Boeren’-bedrijfsmodel draait het om natuurlijk, extensief boeren en samenwerking met de consument. Steeds meer boeren hebben wel oren naar een dergelijk bedrijfsmodel, maar ze lopen tegelijk ook tegen knelpunten aan. In het project ‘Natuurlijk Boeren’ zoeken docent-onderzoekers en studenten van de HAS naar antwoorden, die meteen getest worden in een Community of Practice (CoP): een samenwerking van boeren en ketenpartners, zoals natuurbeheerders, detailhandel en overheden.

  Onderscheiden, klantenbinding en open houding

  Elk half jaar gaan twee andere studentengroepen aan de slag. De eerste twee groepen hebben hun onderzoek nu afgerond.

  Groep 1 keek naar marktconcepten. Centraal stonden twee pilotbedrijven: melkveebedrijf Vlaanderbos, dat de bedrijfsvoering wil verwaarden, en De Regte Heijden, dat meer klanten nodig heeft. Vlaanderbos kan zich onderscheiden door de verkoop van A2A2-melk (gezonder voor mensen met een gevoeligheid/intolerantie voor melk), adviseren de studenten, en de Regte Heijden zou on- en offline kunnen investeren in de klantenrelatie.

  Een open houding tussen boer en terreinbeherende organisatie (TBO), zodat boeren ook gronden van TBO’s kunnen gaan beheren, vindt groep 2 één van de aandachtspunten. Deze groep inventariseerde de belangrijkste obstakels bij wet- en regelgeving en de areaalorganisatie, en kwam met meerdere oplossingsrichtingen.

  (U kunt de rapporten hieronder downloaden.)

  Direct aan de slag

  Met twee studentenrapporten kunnen boeren al direct aan de slag, meent Ursula Kirchholtes, docent-onderzoeker aan de HAS: “De Regte Heijden gaat de oplossingen zelfs al meteen verder uitwerken, Vlaanderbos volgt later. Van groep 2 zijn de resultaten al gebruikt bij het opstellen van de Greendeal Natuurinclusieve Varkenshouderij.”

  En ook de HAS zelf kan op de resultaten weer voortborduren. Studenten gaan nu inschatten wat het perspectief is van Natuurlijk Boeren voor Brabant. Wat betekent het als we opschalen, hoe ziet dat eruit? En ook: welke effecten van Natuurlijk Boeren op natuur, maatschappij én boer moeten we gaan monitoren?

  Kirchholtes is tevreden met het resultaat tot dusver: “Ook de ervaringen met de CoP zijn goed. Er is enorm veel enthousiasme en inmiddels hebben heel veel verschillende partijen zich aangesloten, ook niet-boeren die willen experimenteren met dit concept. Bovendien blijkt nu: we kunnen de boeren concreet verder helpen. Daarnaast leren boeren bij de bijeenkomsten ook van elkaar. En ook belangrijk: er ontstaan samenwerkingen, doordat verschillende ketenpartijen elkaar ontmoeten.”

  Downloads

  Download het rapport over marktconcepten (pdf) >
  Download het rapport over regelgeving en areaalorganisatie (pdf) >

  Lees meer Sluiten

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

 • Varkenshoeden: terug naar vroeger is stap vooruit

  Varkens die eten uit de natuur: terug naar vroeger, maar het is een stap vooruit, vindt jonge ondernemer Joshua van Wersch, één van de Natuurlijk Boeren-ondernemers. Hij zoekt mensen die willen investeren in een varken; hij zal hem dan voor je hoeden.

  Binnen het project Natuurlijk Boeren begon Joshua van Wersch (toen nog HAS-student) in Mechelen, Limburg, met het hoeden van varkens op een weide bij huis. “Ik wil boer worden, maar op mijn eigen manier. Ik geloof dat je elk dier zoveel mogelijk in zijn natuurlijke leefomgeving moet houden. Hoe meer je daarvan afwijkt, hoe meer problemen dat oplevert.”

  De kleine kuusje, bron: Facebookpagina Varkenshoederij Kuusj

  De kleine kuusje, bron: Facebookpagina Varkenshoederij Kuusj

  Eten wat voorhanden is

  En dus doet Joshua aan varkenshoeden. Zoals in de Romeinse tijd, toen de varkenshoeder ’s morgens langs de huizen ging om de varkens van de inwoners op te halen en te hoeden naar de voedselrijke gronden. En dat doet Joshua dus ook: zomers neemt hij zijn dieren mee naar de wei en de boomgaard, waar ze het valfruit eten. In de herfst gaat het naar de akkers, waar de varkens zich te goed doen aan oogstresten. En ’s winters vinden de varkens in het bos een heerlijk maaltje van noten en bladeren.

  Crowdfarmers gezocht!

  Het vlees van de kuusje (varkens op zijn Limburgs) vinden nu al hun weg naar Herberg De Smidse en Restaurant De Gerardushoeve. Maar wat begon met een paar zeugen mag nu wel serieuze vormen aan gaan nemen, vindt de jonge ondernemer. Meer grond (een zeug en haar biggen hebben ongeveer 1 hectare nodig), maar ook meer dieren. En voor de groei van ‘Varkenshoederij Kuusj’ zoekt Joshua nu crowdfunders.

  Die crowdfunders – of crowdfarmers eigenlijk – krijgen hun investering terug als ‘uniek Romeins dagarrangement’, of gewoon in de vorm van vlees. Wie nu investeert kan dan eind 2017 zijn eigen stukje kuusj proeven. “Ik ben nu begonnen met fokken, een kruising tussen het Nederlands Landvarken en Duroc. Dat zorgt voor robuuste, gezonde varkens. De biggen groeien langzaam: na 9 maanden tot een jaar worden ze geslacht. Maar dan heb je wel kwalitatief beter vlees.”

  Minder vlees eten

  Wordt dit de toekomst? “Ík hoop natuurlijk dat dit gangbaar wordt. Maar je moet ook realistisch blijven. Ik denk dat er uiteindelijk een splitsing komt, dat de middenweg helemaal wegvalt. We hebben dan aan de ene kant boeren die produceren voor de wereldmarkt en aan de andere kant de ecologische boeren. Varkens passen heel goed bij dat ecologisch: ze zijn heel nuttig omdat ze alles eten. En eigenlijk moeten we daar naartoe, vind ik: zo veel vlees eten als past bij het voer van eigen grond.”

  Wil je Joshua ondersteunen? Kijk op zijn website kuusj.nl of op Facebook, of kom vrijdag 16 september naar de crowdfarmingdag van De Varkenshoederij.

  Food Up! ondersteunt het project Natuurlijk Boeren.

  Lees meer Sluiten

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

 • Een katalysator voor anders boeren in Brabant

  Je wilt het als boer over een andere boeg gooien: meer verbinding met je omgeving, meer biodiversiteit, beter zorgen voor je bodem. Hoe? Door samen te leren. Natuurlijk Boeren helpt je op weg. Onderzoekers en studenten denken mee, collega-boeren en maatschappij zijn je klankbord.

  “We komen met concrete resultaten waar ook andere boeren van kunnen leren.”

  Vernieuwende boeren hebben een aantal nijpende vragen waar ze zelf geen antwoord op vinden: wie zijn mijn klanten, welk product moet ik in de markt zetten, wat doe ik met regelgeving die niet past, hoe organiseer ik voldoende grond en hoe schakel ik uiteindelijk om?

  Leren in de praktijk
  Natuurlijk Boeren projectgroep

  Natuurlijk Boeren-Projectgroep Regelgeving en Areaalorganisatie, met v.l.n.r. studenten Sofie van Boxtel, Joshua van Wersch (tevens Topklas Ondernemer) en Sven Robins. Fotograaf: Stan Bessems

  Ursula Kirchholtes, docent-onderzoeker aan de HAS, zag ook die boeren met vragen en richtte in januari het project Natuurlijk Boeren op, met BMF als belangrijke partner. Centraal staat het Natuurlijk Boeren-bedrijfsmodel: een natuurlijk, extensief bedrijf met een gesloten kringloop en samenwerking tussen producent en consument. Goed voor mens, dier en omgeving dus. 2,5 jaar lang zoeken docent-onderzoekers en studenten naar oplossingen voor de vragen. Deze worden vervolgens meteen getest in een Community of Practice: een samenwerking van boeren en verschillende maatschappelijke organisaties, zoals de Rabobank, Innovatieplatform Brabant, Natuurvlees en de provincie.

  Oplossingen op maat

  Vier pilotboeren staan in de Community of Practice van Natuurlijk Boeren centraal. Kirchholtes: “Zoals een boer die van tweehonderd varkens in de stal naar vijftig varkens in het bos wilde. Deze innovatieve boeren zijn al ver gekomen maar hebben ook duidelijke onderzoeksvragen. Wij zoeken samen naar oplossingen op maat, maar de oplossingen zijn ook representatief voor andere boeren in de sector. Zo komen we met concrete resultaten die getest zijn en waar ook andere boeren van kunnen leren.”

  “We hopen dat deze projecten uiteindelijk de katalysator zijn voor een transitie waarin meerdere bedrijfsmodellen naast elkaar bestaan”

  Robuuste en innovatieve sector

  Beide netwerken spreken elkaar regelmatig en willen de samenwerking verder uitbouwen. Uiteindelijk hoopt Kirchholtes dat het de transitie voor andere boeren ook korter of makkelijker maakt. En dat partners ook na afloop van projecten van elkaar leren blijven leren. “Ons model is niet het enige model. We hopen dat deze projecten uiteindelijk de katalysator zijn voor een transitie waarin meerdere bedrijfsmodellen naast elkaar bestaan: extensief en intensief, groot en klein. Die diversiteit zorgt voor een robuuste en innovatieve sector.”

  Natuurlijk Boeren varkens

  Natuurlijk Boeren-varkens. Fotograaf: Stan Bessems

  Succes hangt af van draagvlak

  “Of Natuurlijk Boeren een succes wordt hangt er mede vanaf of we ook het maatschappelijke veld meekrijgen: de banken, grondbezitters, regelgevers en consumenten. We zoeken vooral nog grondbezitters, zoals natuurterreineigenaren of landgoedeigenaren, en consumenten of consumentenorganisaties.”

  Geïnteresseerd? Vrijdag 20 mei worden de eerste resultaten van Natuurlijk Boeren gedeeld. Wat zijn de belangrijkste problemen? En welke oplossingen zijn er? Iedereen is welkom om mee te denken.

  Op 24 juni presenteert het Goed Boeren-netwerk zich aan natuur- en milieugroepen in Brabant.

  Lees meer over Natuurlijk Boeren op Facebook >

  Lees meer over Goed Boeren op de website van de BMF >

  Lees meer Sluiten

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.