Tag : Circulaire economie

 • Samen circulair

  Corné Ansems is niet zo van de bulkproducten en de anonieme markt. Liever geeft hij zijn producten meerwaarde en laat hij consumenten zien wat hij doet. Daarom kun je op De Ruurhoeve zelf kaas komen maken, streekproducten in de boerderijwinkel kopen of op bezoek komen met de klas. Want: “Mensen staan er niet meer bij […]

 • Cursus Aan de slag als compostmeester

  Deze cursus bestaat uit drie avonden en een praktijkdag. In het najaar volgt nog een terugkomdag waarbij je nader kan kennismaken met andere compostmeesters die eerder aan de cursus hebben meegedaan en ervaringen kunt uitwisselen. De cursus wordt verzorgd door Carolien de Vlaam. Zij heeft verschillende cursussen buurtcomposteren gegeven in omgeving Rotterdam. Aspecten die tijdens […]

 • Slotbijeenkomst FoodUp! Academie

  Je bent welkom in Den Bosch om samen met de FoodUp! academici terug te blikken op hun reis door het voedsellandschap. Daarnaast zullen zij hun plannen presenteren over hoe zij zelf handen en voeten gaan geven aan de verduurzaming van het voedselsysteem. Het programma start om 15.30 uur en sluit om 17.00 uur af met […]

 • Voedselverspilling: “Laat Brabant de beste worden”

  We kennen Bob Hutten als een optimistische ondernemer die graag een steentje bijdraagt aan een mooiere planeet. Verspilling is een groot probleem, vindt hij. Dat goed voedsel in de vergister verdwijnt, dat ondermaatse stierkalfjes maar gewoon worden afgemaakt: onbegrijpelijk. “En de burger voelt er niks van. Dat is onze waarheid.” En dus begon hij in […]

 • Mooi voorbeeld: transitie met mestverwerking

  Een mooi voorbeeld van transitie dat we graag met je delen. Pieter verwerkt zelf zijn mest, binnen het bedrijf, en wil het uiteindelijk bij de consument afzetten. Hij doet meer dan de regels van hem vragen. En toch loopt hij vast. Experimenteren, maatwerk en samenwerken Pieter concludeert: “Wat er dan nodig is? Ruimte om te […]

 • Afval bestaat niet: oesterzwammen uit koffiedik

  Drie keer per week gaat Jolande Vermaas met de handkar door Bergen op Zoom om bij restaurants koffieprut op te halen. Onder de grond, in een donkere, vochtige kelder, vormen die zakken vol ‘afval’ een voedingsbodem voor de lekkerste oesterzwammen. De oesterzwamschimmel leeft op dood organisch materiaal. De paddenstoelen worden vaak gekweekt op stro, maar […]

 • Agrodebat 2017

  Rol klimaat Een stabiel klimaatakkoord leidt tot instabiliteit op het gebied van voedsel- en voedingszekerheid. De landbouw, bosbouw en landgebruik veroorzaken een derde van de emissies en zullen dus een sterke bijdrage aan de reductie moeten leveren. Wanneer de eis van maximaal 1,5 graden temperatuurstijging gehanteerd wordt, betekent dit het verminderen van voedselverspilling, het verhogen […]

 • Poep als grondstof

  Geen geitenwollensok Ze maakte thuis een eigen droogtoilet –  je moet wel weten waar je over praat – en vertelt nu iedereen die het maar horen wil over de kwaliteiten van poep en plas. Maar wie een ‘geitenwollensok’ verwacht slaat de plank volledig mis. Rosa gaat hooggehakt én technisch geschoold door het leven. “Mensen moeten […]

 • Excursie praktijkproef bioraffinage

  Snel groeiende waterplanten, zoals de grote waternavel, veroorzaken in toenemende mate een probleem voor de water aan- en afvoer. Verwijderen kost veel geld. Terwijl je er ook waardevolle (grond-)stoffen van kunt maken. Acht waterschappen, diverse partners in de keten en STOWA onderzoeken daarom samen hoe bioraffinage kan bijdragen aan de ‘verwaarding’ van dit plantaardig restmateriaal. […]

 • Netwerkevenement Agri meets Design

  Tijdens het netwerkevenement gaan we samen de diepte in over verschillende onderwerpen op het snijvlak van agri en design. Hoe kunnen we boeren en ontwerpers samen vorm laten geven aan een nieuw voedselsysteem? En met welke vraagstukken hebben boeren nu en in de toekomst te maken? We krijgen een speciale keynote van Louise Fresco en […]