Tag : Circulaire economie

 • Masterclasses bodem: ‘Wijzer geworden’

  Pieter Brands (25) uit Lithoijen (gemeente Oss) deed op Helicon de mbo-opleiding voor agrarisch loonwerk. Hij is actief als zelfstandig loonwerker. Waarom koos hij voor de masterclasses bodem? Bodemverbetering ‘Ik volg deze masterclasses omdat ik vind dat ik op school niet genoeg over de bodem heb geleerd. We leerden wel over het belang van een […]

 • Bomen in de agrarische bedrijfsvoering

  De lezingen zijn op maandagavond 27 januari en dinsdagavond 18 februari. Ze vinden plaats van 19.30 -21.30 uur op het adres Oud Drimmelen 4, 4924 EK Drimmelen. Agroforestry Op 27 januari is het onderwerp agroforestry. Piet Rombouts houdt een algemene inleiding. Cedric Bouché geeft een overzicht van wat er allemaal al gaande is op dit […]

 • Voedselbos ontwerpen in nieuwe cursus

  Ruim driehonderd voedselboswachters zijn er sinds 2015 door FoodUp! en BMF. Een evaluatie liet zien dat de oud-cursisten zich graag nog meer zouden willen verdiepen. Hoe leg je een voedselbos aan, hoe kun je er een businessplan van maken, hoe ga je om met bestemmingsplannen en bijvoorbeeld de Wet natuurbescherming, welke subsidies zijn beschikbaar? ‘We […]

 • Agroforestry: verdienmodel voor agrariërs

  Agroforestry is een teeltsysteem waarbij bomen worden teruggebracht in de landbouw. Op een perceel worden bomen en houtige gewassen (meerjarige gewassen) gecombineerd met akkerbouw of groenteteelt (eenjarige gewassen) of veeteelt. Daardoor onstaat een robuuster systeem. In ontwerp en complexiteit kunnen de combinaties onderling veel verschillen. De combinatieteelt kan de weerbaarheid van het hele landbouwsysteem verhogen. […]

 • Masterclasses energie zijn leerzaam

  Het was zijn vijf jaar oudere broer Joris die Remko (20) op het spoor van de masterclasses energie zette. ‘Mijn broer werkt sinds zijn afstuderen in het bedrijf, en vertelde me dat je van dit soort bijeenkomsten altijd wat leert. Daarnaast wordt energie een steeds belangrijker thema; de vraag naar duurzame energie stijgt. Mogelijk biedt […]

 • Bijeenkomst agroforestry voor agrariërs

  De bijeenkomst over agroforestry voor agrariërs wordt georganiseerd door European Green Academy Oisterwijk (EUGA) en mede mogelijk gemaakt door FoodUp! Brabant, ZLTO en de Brabantse Milieu Federatie (BMF). Agroforestry Agroforestry is een teeltsysteem waarbij bomen worden teruggebracht in de landbouw. Op een perceel worden bomen en houtige gewassen (meerjarige gewassen) gecombineerd met akkerbouw of groenteteelt […]

 • Creativity World Forum: anders kijken, denken en doen

  Het Creativity World Forum (CWF2019) draait om anders kijken, anders denken en anders doen. Van de plastic soep tot verspilling van voedsel, van maatschappelijke ongelijkheid tot klimaatverandering, als maatschappij staan we voor immense uitdagingen. De motor voor verandering is creativiteit. Op het CWF2019 kun je drie dagen lang de kracht van creativiteit ervaren. SDG’s Tijdens […]

 • Masterclasses kringlooplandbouw voor jonge boeren

  In de vorig jaar gepresenteerde landbouwvisie stelde minister Carola Schouten van LNV dat de landbouw een omslag naar kringlooplandbouw moet maken om onze voedselvoorziening voor de toekomst veilig te stellen. In juni volgde haar realisatieplan voor de kringlooplandbouw, met als adagium minimale belasting van de leefomgeving. De hoofdelementen zijn: gezonde bodem, dierlijke mest, voedselresten als […]

 • ADS Innovatieprijs zoekt ondernemers met ideeën

  De Agrarische Dagen Someren (ADS) Innovatieprijs is ruim tien jaar geleden in het leven geroepen om innovatie te stimuleren. De provincie Noord-Brabant en de Rabobank ondersteunen de prijs. Robottrekker In 2017 ging de ADS Innovatieprijs naar Thieu Berkers van Farmertronics. Hij kreeg hem voor een schone, energiezuinige, lichtgewicht zelfrijdende robottrekker op smal spoor voor de […]

 • De Peel zoekt ondernemers voor analyse reststromen

  Eetbaar papier van aardbeien, veevoer van wortelschraapsel of je bedrijf verwarmen met de restwarmte van de buurman. Het zijn allang geen futuristische voorbeelden meer. ‘Helaas worden veel reststromen nog alleen gezien als afval’, zegt Liza Simons, projectmanager Agro bij Innovatiehuis de Peel. ‘Maar dat kan over een aantal jaar zomaar anders zijn. Misschien is het […]