Tag : Voedseltransitie

 • Melk en mannenvlees op World Food Day

  Proef van de man Natuurlijk is De Lekkere Man aanwezig op World Food Day. Anne Reijnders: ‘Voor ons is dit een thuiswedstrijd. Vanwege Boktober hebben we besloten groot uit te pakken met een compleet mannenplein.’ Tijdens de hele maand Boktober (#Goatober) staat het eten van bokkenvlees in de schijnwerper. De Lekkere Man richt het mannenplein […]

 • Laat je inspireren bij Voedselkaravaan in Venlo

  Het netwerk Voedsel Anders gaat dit jaar de stad in en de boer op. Met een Voedselkaravaan trekken ze door Nederland. In elke regio halen ze nieuwe verhalen en aanbevelingen op over de transitie naar een duurzaam en rechtvaardig voedselsysteem. Wat zijn de meest kansrijke, duurzame alternatieven voor beleid, praktijk en onderzoek rond de gangbare […]

 • Landbouw in 2040: kleinere bedrijven, meer menskracht

  Smit is van huis uit biologische akkerbouwer. Hij begon in 2010 aan het promotieonderzoek omdat hij zich al lang afvroeg hoe duurzaam de landbouw in Nederland eigenlijk is. Inmiddels is hij begin zeventig. Op 1 september verdedigde hij zijn proefschrift. Hij beschrijft daarin de duurzaamheid van de landbouw in de periode 1950-2015-2040. ‘Er worden steeds […]

 • Landbouw Innovatie Campus ontwikkelt zich door

  Sinds de start van de Landbouw Innovatie Campus, midden 2016, is de LIC een steeds zichtbaarder onderdeel van FoodUp! Brabant geworden. In de beginfase lag de focus op het op een andere manier benaderen van vraagstukken. Boeren gingen op ontwerpende manier aan de slag, met als doel bevindingen uiteindelijk door te vertalen naar producten, diensten […]

 • Schouten slaat met landbouwvisie nieuwe richting in

  De landbouwvisie kreeg als titel ‘Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden. Nederland als koploper in kringlooplandbouw.’ Schouten schetst daarin dat de huidige landbouw, gebaseerd op kostenverlaging en productieverhoging, onhoudbaar is geworden. ‘We kunnen de toekomst van onze voedselvoorziening alleen veiligstellen als we overstappen op kringlooplandbouw’, schrijft Schouten. ‘We moeten immers voorkomen dat we bodem, […]

 • Studenten en nieuwkomers ontwikkelen plantaardige snacks

  Tien weken lang werkten vier studenten in het kader van hun minor Plant(w)aardige Toekomst met vier nieuwkomers aan het project Wortel Schieten. Ze gingen op de fiets naar boeren in de buurt van Den Bosch en gingen samen boodschappen doen, koken en eten. Met als doel nieuwe producten én zichzelf ontwikkelen. Kruisbestuiving Het project begon […]

 • Boeren gaan tussen nu en tien jaar voor duurzamer

  Trouw liet agrarisch onderzoeksbureau Geelen Consultancy Nederlandse boeren en boerinnen bevragen over hun eigen welzijn, de huidige landbouwsector en hun ideeën voor de toekomst. De krant zelf noemt dit het grootste opinieonderzoek dat ooit onder agrariërs is gehouden. Er werkten bijna 2.300 boeren aan mee. Trots Uit het onderzoek komt een beeld naar voren van […]

 • “In voedsel kun je veel duurzaamheid kwijt”

  “Ik werkte lang bij adviesbureaus, maar dan ben je een voorbijganger. Ik wilde graag langer betrokken zijn, resultaat zien en meer aan het stuur zitten, en zo ben ik bij de overheid terecht gekomen. FoodUp! is mij op het lijf geschreven doordat wij alles samen doen met externen en heel vaak actiegericht zijn in plaats […]

 • Tijdschrift: voedseltransitie gaat over het hele platteland

  Niet alleen de voedselproductie verandert, het hele platteland verandert. Dat gaat over risico’s maar zeker ook over kansen. Boeren hebben steeds vaker moeite om het hoofd boven water te houden. Leegstand aan de ene kant, schaalvergroting aan de andere. Een groeiende criminaliteit. Maar er zijn ook kansen voor nieuwe vormen van landbouw, voor de energietransitie. […]

 • Training De Betrekker

  In vier workshops ga je aan de slag met de ontwikkeling van het boerenbedrijf. Je betrekt je omgeving maar gaat uit van je eigen kwaliteiten. De Betrekker is voor vrouwen die het gesprek op gang willen brengen over de toekomst van de agrarische sector, die creatief denken en werken aan mogelijkheden. Een training speciaal voor Brabantse vrouwen met […]